Nagykovácsi blog. Határtalanul, de a határokon belül maradva. Kibeszélő.

Nagykovácsi legszebb kerítései

Kerítéseink 3.

2018. június 01. - zord íjász

A magyar vidék településein, az épített környezetet meghatározó legegyszerűbb látványelem: a kerítés. Falusi utcakép kerítés nélkül: ritkaság, mint szaharában a jégtörő hajó. Egy faluban gyakorlatilag minden háznak van valamilyen fajta, hosszabb-rövidebb szakaszon futó kerítése, és ez a település egészének esztétikájára hatással van. Az épített kerítéseknél a felhasznált anyagok, a szín, a forma, a méret, a kivitelezés igényessége, a stílus: árulkodó jelek. A zöld kerítéseknél, tehát a sövénykerítéseknél /növényfalaknál, -amelyek elvétve állnak csak önmagukban, így inkább kiegészítői az építettnek- a kiválasztott növények fajtái és elrendezésük válik beszédessé.

A kerítések elmondanak valamit a ház tulajdonosáról, elmondanak valamit a településről, elmondanak valamit az országról.

Nagykovácsi Helyi Építési Szabályzatának a kerítésépítésekre vonatkozó pontjait már ízekre szedtem. A szabályozás előírásaival szemben- a helyi építéshatóság csendes támogatása mellett zajló-  spontán polgári engedetlenségi mozgalom bontakozott ki: a falu lakóinak elsöprő többsége negligálta és elutasította a paragrafusok életidegen, valóságidegen, az emberi természettel összeegyeztethetetlen, nem egzaktul megfogalmazott, és sokszor fizikai értelemben is betarthatatlan előírásait. Még mielőtt azonban ígéretemhez híven bemutatnám azt a fotósorozatot, amely tükrözi az iménti állításnak a megkérdőjelezhetetlen igazságtartalmát, ezt a szubjektív válogatást előretolom, mint légió a helyőrséget.  Mindegyik példa ad acta, régen lezárt ügy. Természetesen elkerülhetetlenül szerepelni fognak benne olyan kerítések is, amelyek annak idején egyik-másik, vagy éppen mindegyik pontjában megsértették a kerítésépítéskre vonatkozó szabályozás előírásait, tehát a másik válogatásnak is részesei lehetnének.

Itt a nyár, zümmögnek a méhek, friss esők öntözik a viruló kerteket: lazítsunk egy kicsit, és áldozzunk az esztétika oltárán.

Vékony léccel

1. Az egyik nagy kedvencem: a klasszikus vidéki léckerítések mintapéldánya, egy finoman mintázott, vékony lécezésű, archaikus, falusi parasztház-kerítés.Nagykovácsiban lehetne a neve sváb-léckerítés is. Mielőtt vagonokra terelték őket, a betelepített svábok 200 évnyi munkát és kulturális, építészeti hagyományt hagytak örökül a falunak. Úgy tűnik nekem az elmúlt ∼80 évet átölelő,  a falut megörökítő és fellelhető képek/fotók/és a falu régi életéről mesélő előadások alapján, hogy az ős-és hőskorban, amikor még csak az Ófalu jelentette Nagykovácsit, a tömör kőfalak mellett ez a kerítéstípus volt a másik meghatározó eleme az utcaképnek. A tulajdonosok -kiknek a háza is méltán szerepelhetne a falu Építészeti Arculatának dicséretes, régi, falusias példái között- példátlan szorgalommal és odaadással, sok munkát, energiát, időt és anyagot rászánva csiszolják, javítják, festik minden évben ennek a dupla sarokteleknek ezt a hosszú és emblematikus határvonalát. Ez a kerítés mindig vadonatújnak látszik, mindig nett, hibátlan, ragyogóan tiszta, kezelt és gondozott, ahogyan a kert és a ház is. A kerítés erényei ezzel még nem érnek véget: minden egyes pontján tökéletesen igazodik a Helyi Építési Szabályzat kerítésépítésre vonatkozó előírásaihoz. 50%-ban átlátható kialakítású? Igen, az. Maximum 50 cm magas lábazatú?  Ez a lábazat alig 35-40 centiméter magas. A kerítés rendezett terepszinttől mért magassága maximum 1.8 méter? Ahogy mondva vagyon. A szabályzat szerint a teljesen tömör felület hossza, egybefüggően nem haladhatja meg a 2 métert, kivéve a helyi értékvédelem alatt álló területeken, ahol viszont éppen ezért csak maximum 1, 2 méter magas lehet...de ez utóbbi nem is vonatkoztatható ide, mert még tömör felület sincs rajta. A helyi építéshatóság, (amíg ez a testület létezett itt, 2013-ig) Györgyi Zoltán örökös és jelenlegi főépítésszel az élen, valószínűleg szambázott a gyönyörtől, hogy legalább néha ilyet is láttak/látnak a faluban.

2. Ismerős lehet ez a ház annak, aki olvassa a blogot és jó a vizuális memóriája: szerepelt a falu építészeti arculatát bemutató sorozatban is. Ezúttal ismét és külön is kiemelhető a kerítés: szép ritmusú,  téglaoszlopos, igazán zöldbarát/fabarát kerítés. A fa megmentéséért részemről maximális tisztelet övezi a háziakat.

Kőkerítések, kőfalak, tégla, beton és fém

3. Kihagyhatalan a felsorolásból. Nagykovácsi építészeti aranykorának emblematikus főtere, a Templom térnek illetve a katolikus templomnak a kerítése, határolófala. (bürokratáknak és névadóknak, Tisza István tér)  Vasalt, betonmagos, terméskő kerítés. Külső megjelenésében hagyománykövető, hű másolata az egykori sváb falu "kultikus" (by Györgyi Zoltán főépítész), nagy becsben tartott, még megmaradt kőkerítéseinek.

4.Ama bizonyos kultikus falazott kőkerítések apostola, nagy elődje és legfőbb példaképe. A frissen átadott Wattay-Teleki-Tisza kastély ódon kőkerítése. Az Idő és az Emlékezet maga.

5. A Kossuth Lajos utca, tehát a falu főutcájának, az Ófalunak az egyik hasonló példánya. Ezek azok, amelyek kiemelt védelmet és külön elbírálást élveznek a kerítésekre vonatkozó szabályozásban, (1. példa) a teljesen tömör felület hosszát/magasságát tekintve.

6. Szintén a régi falusias hangulat egyik gyönyörű épületének hibátlan stílusú, fehérre meszelt kőkerítése.

7. A vadszőlővel az igazi, de a kerítés formájának kialakítása is pazar. A mediterránkő hálás voltáról már volt szó. Itt kerítésben látjuk viszont, és nem utoljára.

8. Színes terméskő falazat: a látványnak szintén elengedhetetlen része az utcai kert: így egységes és harmonikus.

9. Burkolt tömör falazat: a nemes látványvilágú anyagválasztás miatt került ide. A jól megválasztott utcakert természetesen elengedhetetlen része az összhatásnak, nem véletlenül lesz része majd ez egy másik blogposztnak is.

10. A laza stílusban felrakott, kevert anyaghasználatú, dekoratív, rajzos kőfal akár egy elfeledett, immár a természettel együtt élő, romos erőd mementója is lehetne. Gyönyörű.

11. Növénytámfal? Kerítés? Zöld kerítés? Mindegyik egyszerre. Kényszer, szükségmegoldás és természetes szépség együttese. Példaként szolgál egy olyan helyi szituációra a hegyvidéken, amelyre a helyi bürokraták/köztisztviselők nem gondoltak a szabályzat megfogalmazásakor/elfogadásakor.

12. Bontott tégla és fehérre vakolt falazat, szépen keretezett áttöréssel: nyerő.

13. Akár egy kolostor kerítése. A bontott tégla népszerűsége megtörhetetlen: nagy felületen is szépen mutat, ezt a 14.-es példa is jól mutatja.

14. Cserépfedéssel, kézjegyes téglaberakásokkal. 

15. Az összhatás és a választás indokainak megértéséhez elengedhetetlen a ház egészének látványa. Nagykovácsi a sztárépítészek és menő építészirodák épület-lenyomatainak számát tekintve valószínűleg benne van az élmezőnyben. Ez a ház megjárta az építészeti portálok, a helyi tervtanács és a kritikus hangvételű képviselőtestületek bugyrait, de igen jellemző módon a kerítése nem kapott túlzott figyelmet. Pedig a kerítése: zseniális. Mint valami amerikai nagyváros felhőkarcoló sziluettjeinek újraértelmezése. Tökéletes példája annak, hogy még egy olyan riasztónak tűnő anyaggal is, mint a beton, lehet játékosan, szellemesen bánni: a kerítés hibátlanul illeszkedik a házhoz. A határolófal az épületnek és a mögötte sorakozó tuja-testőrség oszlopainak is szerves része. 

16. Amikor a kerítésmező művészetté, fényjátékká lesz.

Zöld kombináció, zöldkerítés

17. Szintén része lesz egy másik válogatásnak is, és itt első pédája az 50%-ig átlátható és egyben 100%-ig átláthatatlan kerítésekeknek. A tulajdonos teljesítette a szabályozás idevonatkozó előírását, aztán a kerítés mögé ültetett zöldkerítéssel beintett az életidegen előírásoknak. A kombináció nem csak csodás látványt nyújt, hanem teljes szeparációt is a külvilágtól. Érdemes elidőzni ezen a szín és formaharmónián.

18. Szintén zenész. Ugyanaz, mint az előző, csak itt sövénnyel.

19. A Helyi Építési Szabályzat digitális papírfecnijeit sorsolom ki azok között, akik ránézésre meg tudják mondani, hogy van-e épített kerítés e tömör ciprusfal mögött/között, és ha van, akkor az milyen anyagokból készült, hogyan néz ki, és teljesíti-e a szabályozás elvárásait. Kit érdekel, ugye, és lehetne akár tömör betonfal is, az se látszana. 100 %-ig átláthatatlan növényfal, és ami a legjobb: a helyi építéshatóság egy szót sem szólhatott, semmibe nem köthetett volna bele...és nem is akart soha. Pedig  itt is könnyedén megkerülték a bürokraták papírgondolkodását, és ugyanakkor mesés szépségű kerítéssel ajándékozták meg önmagukat és az utcát a tulajdonosok. Tucatjával sorakoznak a hasonló példák, változatos növényfelhasználással.

20. Mediterránköves kerítés, ferde támpillérekkel. Az egyetlen ilyen megoldás a faluban. Elég vagány, ahhoz, hogy helyet kapjon.

Klasszikus faléces kerítések

21. Kérdés, van? Nincs.

22. A letisztult falusi egyszerűség és tiszta harmónia. Úgy szép, ahogy van.

Virágminták

23.

24.

25.

26. Mindent tudsz.

27. Egy virág mindig szép.

Vas

28. Egy nehéz domborzati szituáció elegáns áthidalása. A kovácsoltvas kerítések esetében, a kerítés mögött feltáruló látvány sokat javíthat vagy ronthat az összképen. Itt szinte a beültetett domboldal/feltöltés a domináns látványelem, a kerítés anyaga szinte feloldódik a kertben, ugyanakkor mégis biztonságot nyújtó, és nemes.

29. Szép és szabálykövető.

30. Hasonlít a 13-as pédához, de itt sűrűbbek az íves áttörések, és hangsúlyosabbak a vasbetétek. 

31. Régi, nagy kedvencem. A régi, ezúttal szó szerint értendő: emlékeim szerint legalább 20 éve itt áll. Gondozott, sziklaszilárd, hibátlan stílusú, klasszikus fomaelemekkel.32. Ősrégi, rendíthetetlen, robosztus, elegáns, kerti harmóniával a háttérben, az utca ura. Mi kell még?

Sajátosságok

33. Egy időben elképesztő divat volt az országban mindenfelé: cserépkerítés. Sajnos kissé sérülékeny, és ha megbomlik, megtörik valahol a rendszer, problémás a javítása. De nagyon dekoratív, és egy jó előkerttel/hátsó kerttel verhetetlenül természetes összhatású.

34. Nagykovácsi legviccesebb és legkedvesebb kerítése.

35. Azt hiszem ebben ezt a nyers, keresetlen és őszinte egyszerűséget szeretem.

36. Fény-és formai ritmus egy szintén nehéz domborzati szituációban.

37. Az egymásra csúsztatott palánkdeszkák grafikus-mintázata: tökéletes.

38. Ívesen, mívesen.

Az idő kerítései

37. A jelzés értékű kerítés. De annak csodás. Ez a bejárati kapu, mint egy ősi rom a Gyűrűk Urából.

38. Az 1-es és 2-es példa párja. Léckerítés a tavasz virágai alatt. Régi, kopott, meghajolt, töredezett. De akkor mitől ilyen szép  és idillikus? Talán éppen attól.

39. A göcsörtös, bezöldült kerítés és göcsörtös fák párbeszéde.40. Vajon mi a szépség? Mi az, ami szép? Ki foglalhatná lexikonba, törvénybe, szabályokba, keretek közé a szépség kritériumait? Ismertetőjegyeit ki határozhatná meg? És ki fogadná el azokat? Soha, sehol, senki.

Az összes fotó és még jóval több: ide kattintva. Diavetítésként pörgetve: itt.

A bejegyzés trackback címe:

https://zordidok.blog.hu/api/trackback/id/tr7813715802

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.