Nagykovácsi blog. Határtalanul, de a határokon belül maradva. Kibeszélő.

Zord idők

Nagykovácsi volt a soros

Nem látnak át a szitán, avagy a nap, amikor meg kellett fizetni a Pártnak az erkölcsi tizedet

2018. január 30. - zord íjász

 Mottó 1: "Tudja, Pelikán elvtárs, egyszer majd kérünk magától valamit." (Bacsó Péter: A Tanú)

Mottó 2. : "A Két Perc Gyűlöletben nem az volt a borzasztó, hogy mindenki köteles volt részt venni benne, hanem az, hogy lehetetlen volt elkerülni a belekapcsolódást. " (Orwell, 1984)

Mottó 3. : "Ezt az ócska, hazug, uszító levelet ma hozta a posta. A levél írója a régi rendszerben is jó elvtárs volt, még III/2-es ügynökként is „védte a hazát”. Kádár elvtárs hű katonája ma még jobban teljesít" (Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere)

Nehéz ügy ez. Minden oldalnak jut az igazságból. A hazugságból is.

Felkavaró tartalom: Felhívom az olvasók figyelmét, hogy ebben a posztban,  a "keresztény", a "zsidó", az "iszlám" , a "haza" szavak is szerepelnek, némelyik többször is, ezért a poszt elolvasása az álliberálisokra életveszélyes lehet.

Frissítés 2020. Március 23.: a foto elérhetőségét utólag, valamikor megváltoztatták -talán a koronavírus miatt, ugye- de ha a linkre kattintasz látod melyik kép szerepelt itt.

Kedves ellenségem. Orbán Viktor fogadja a Parlamentben Soros Györgyöt 2010 októberében Fotó: Pelsőczy Csaba / Miniszterelnökség/

2017 második felében egy májfoltos bőrű, zsidó öregember arcképével árasztotta el a kitartott kormányzati médiát és az ország majd minden településének utcáit a fideszes propagandagépezet. A hónapokig tartó, intenzív kampány -amely nagyon óvatos becslések szerint is minimum 20 milliárd forintjába került az adófizetőknek (az 30 és a 40 milliárdról szóló számok is vidáman röpködnek a levegőben)- a közvetlen és közvetett tiszta politikai hasznon túl, a mai naptól egy másik biztos eredményt is elkönyvelhet: a választók egy speciális szegmensének elsöprő többsége, meg van győződve róla, hogy Soros György pártja is indul a választásokon. Szerintem e hír hallatán, még akkor is, ha a kérdésfelvetés eleve manipulatív volt, nem marad más, mint hogy mindenki zokogva leboruljon a sarokba, és leigya magát a márgás, agyagos, sárga földig.

Szita Károly, Kaposvár polgármestere és a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, a hónapokig tartó Soros-kampány lassú kifulladása után vette át a stafétabotot. 2017. decemberében levélben fordult a települések vezetőihez, amelyben a tőzsdei spekuláns és az általa finanszírozott civil szervezetek elleni közvetlen, helyi fellépést sürgette.

2018. Január 12.-én, több száz Jónás polgármester és csatolt részeik, településeik zászlóival összegyűltek egy építészetileg látványos, ám klasszikus magyar életutat befutó, jobb sorsra érdemes cethal gyomrában, ahol lőn világosság, akarat, tettvágy és lelkesedés, majd hazatértek, hogy a helyes irányról esetleg letérni szándékozó saját Ninivéjüknek megvilágítsák az egyetlen és igaz utat.

Ennek Nagykovácsit érintő vonzatairól és eredményéről, és ehhez köthető tágabb értelmű jelentéséről szól ez a poszt.

2018. Január 26.-án küldtem egy e-mailt az önkormányzatnak, amelyre másnap, szombat délelőtt választ is kaptam a Polgármester Asszonytól. Ez eléggé meg is lepett: azt hittem, lazán leültetik és hosszan altatják majd a reakciót. A válaszok a kérdések mellé kerültek (narancssárgával) így egyszerű dolgom van, mert a lényeget egy levélbe sűríthetem.

"Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Alpolgármester Asszony! Tisztelt Jegyző úr!

A 2018. Január 25.-én tartott Képviselő-testületi nyílt ülésen –melyen szándékom ellenére és mély sajnálatomra nem tudtam jelen lenni- a 13. napirendi pontban szavaztak egy politikai kezdeményezés támogatásának ügyében.

Ezzel kapcsolatban szeretném feltenni az alábbi kérdéseket:

 1. A képviselő-testület minden tagja jelen volt a szavazásnál? Igen.
 2. Elfogadásra került a politikai kezdeményezés támogatása? Igen.
 3. Egyhangú döntés született? 8 igen, 1 tartózkodás.
 4. Ha nem született egyhangú döntés, ki szavazott ellenne /ki mellette/ki tartózkodott? Itt értelemszerűen szükségem lenne egy listára a szavazatokról, tényszerű felsorolásban. Honti Zoltán tartózkodott, a többi képviselő igennel szavazott. 
 5. Volt valaki, aki a szavazata mellett, esetleg jegyzőkönyvi kiegészítést is kért, valamilyen hozzáfűzött magyarázat formájában a döntéséhez? Nem.
 6. Mutatkozott bármiféle vita, véleménymegoszlás a szavazás előtt? Nem.
 7. Készült a testületi ülésről videoanyag? Igen.
 8. Ha igen, fel akarják tölteni a youtube videomegosztó portálra, ahogy az eddigiek során is előfordult ez, és ha igen mikor? A korábban megszokottak szerint kerül feltöltésre az anyag. ("a megszokottak szerint", értsd: változó)
 9. Nem tudom, hogy jelen volt-e valaki a civil polgárok közül, de ha igen, akkor volt valaki, aki a 13. napirendi pont előtt/után szót kért, és véleményt fogalmazott meg? Volt jelen civil polgár, nem  kért szót senki. 

A segítségüket előre is köszönöm, és hálás lennék, ha sikerülne ezeket a nem bonyolult utánajárást igénylő kérdéseket mihamarabb, esetleg a mai nap folyamán megválaszolniuk. Van olyan sütemény, amit frissen kell tálalni, mert a fogyasztása akkor a legélvezetesebb.

Még akkor is, ha az élvezet esetleg nem lesz kölcsönös. "

Nagykovácsi képviselő-testülete tehát 8:1 arányban megszavazta az alábbi nyilatkozatra épülő határozati javaslatot:

„FELHÍVÁS
VÉDJÜK MEG TELEPÜLÉSEINKET, VÉDJÜK MEG HAZÁNKAT!

Mi, magyar polgármesterek a kormányhoz és hazánk valamennyi önkormányzatához fordulunk annak érdekében, hogy együttes erővel, összehangoltan lépjünk fel a Soros-tervvel és a bevándorlásszervező Soros-szervezetekkel szemben. Lépjünk fel közösen azért, hogy megőrizzük a magyar falvak és városok s a magyar emberek biztonságát és jövőjét!

A magyar emberek elsöprő többsége teljesen világossá tette, nem akarja, hogy hazánk bevándorlóország legyen. Szeretnék, ha gyermekeink és unokáink továbbra is egy biztonságos országban nőhetnének fel. Nekünk, polgármestereknek kötelességünk, hogy a településünk és az ott élők érdekét képviseljük, és legfontosabb feladatunk, hogy megőrizzük városaink, falvaink biztonságát. Felelősnek érezzük magunkat, hogy Magyarországot megtartsuk magyar országnak, ahogyan elődeink is megtartották annak. Nem akarjuk feladni kultúránkat és szokásainkat, nem akarjuk, hogy félelem uralkodjon el a magyar településeken. Mi a biztonságos jelenre és a biztonságos jövőre szavazunk, s készek vagyunk arra, hogy együttes erővel védjük meg településeinket, s védjük meg hazánkat.

Felkérjük ezért a kormányt, hogy ha kell, törvényekkel, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen, mert a tömeges betelepítés komoly fenyegetést jelent a magyar településekre. Miután ez a veszély minden egyes falut és várost közvetlenül fenyeget, felkérjük a magyar települések képviselő-testületeit és közgyűléseit is, hogy önkormányzati határozatban utasítsák el a Soros-tervet, és foglaljanak ők is állást a migránspárti Soros-szervezetek ellen. Ne engedjük, hogy bevándorlásszervező irodákat és programokat hozzanak létre!

Tegyünk együtt a békés és biztonságos Magyarországért! "

1. Nem tudom, kedves olvasó, neked feltűnt-e első olvasatra, egy igen fontos apróság: hogy elejét vegyék a rasszista, xenofób, iszlamofób vádaknak, a szöveget látványosan politikailag korrektre lúgozták. Magában a felhívásban sehol sincs leírva az "iszlám" szó, és mégis az általa jelentett vélt/valós fenyegetésről szól: másról nem is szólhat, hiszen ez a veleje 2015 óta minden migrációt/népvándorlást/menekültekeket/civilizációs összecsapásokat/integrációs kudarcokat/no-go zónákat boncolgató politikai vitának. Ráadásul ezt a nyilvánvaló tényt igen egyszerűen bizonyítani lehet, és éppen a felhívás szövegét kifordítva. Vajon ha holnap megjelenne a határon 800.000 egyiptomból elűzött kopt és 60.000 kibombázott szír keresztény, akik kezüket összetéve könyörögnének, hogy  Magyarországon letelepedhessenek, és mondjuk ezeket is a Soros féle migránspárti szervezetek utaztatnák ide, akkor is nemet mondanának a felkérésre/letelepedésre a fideszes magyar települések vezetői? Mert a kormányzatról azóta kiderült, hogy az ENSZ menekültügyi egyezményéhez, genfi egyezményhez hűen, befogadja azokat, akiket a menekült státusz megillet. Az összes önkormányzat, -benne a nagykovácsi önkormányzat is- aki ezt az öntökönszúró marhaságot megszavazta, egy olyan politikai nyilatkozatot fogadott el, amely még a kormányzat szívének is kedves, támogatott, védett, vallási és kulturális azonossága okán valószínűleg viszonylag problémamentesen integrálható, a menekült/oltalmazotti státuszt joggal kiérdemlő tömegeket is kirekesztene az országból... miközben egyébként az aktuális ellenségnek kijelölt Soros-féle bevándorlásszervező irodákon akarna rúgni egyet, a rövid távú politikai céljaiért. 

2. Kiszelné Mohos Katalin, Nagykovácsi polgármestere a FIDESZ-KDNP hivatalos jelöltjeként lett a falu polgármestere 2014-ben, fideszes pártdelegáltakkal a háta mögött és a jórészt a képviselő testületben is. A rendszerváltás óta először történt meg, hogy egy politikai párt a legfelső döntéshozói szintre be tudott törni a településen. Hosszú harc után, apránként morzsolta fel a fidesz a helyi civil, független vezetést, és szorította ki a hatalomból a szintén mélyen jobboldali, konzervatív, keresztény, fidesz támogatottságú, de mindvégig függetlenként induló Bencsik Mónikát. Nagyon valószínű, hogy Bencsik is szó nélkül beleállt volna ennek a politikai nyilatkozatnak a megszavazásába, de Kiszelné esetében a mozgástér, pártpolitikai értelemben, konkrétan nulla volt. Esélye sem volt ugrálni, vagy ellenvetésel élni. A többi képviselő meg nem akart, vagy nem tudott. Említsük itt meg Honti Zoltánt, (a helyi Önkéntes Tűzoltók/Készenléti Szolgálat vezéralakja) aki a tartozkodásával kilóg a sorból. A tartózkodás ugyan nem igazi tiltakozás, de akkor is erény, pedig az új ciklus első két éve alatt, 2 x 15 millió forint támogatást kaptak a tűzoltóállomás építéséhez és befejezéséhez, (2014-től 2017 végéig összesen 42.400.000 Ft-ot + 63.177 Ft járulékos költség) ami elképesztő összeg, ha azt nézzük, hogy a falu mozgatható forrásai mennyire szűkösek a teljes költségvetéshez képest. Ő tehát- a 2019-ig megígért további 20 millió forintért is-  akár pusztán "hálás lojalitásból "is bólogathatott volna ehhez a szervilis pártpolitikai aktushoz. Nem tette, és szerintem ez így helyes.

3. Az a gond, hogy a vazallusok hűségesküjét ebben a játékban nem pénzben mérik, és nem is abban kérik. Akkor sokkal egyszerűbb és tisztább lenne. A beszedett fidesz-tizedet erkölcsi tartásban, morális, lelkiismereti porcióban kell felkínálni a hűbérúrnak. Kis lélekdarabkákat kell beszolgáltatni. Előre meg kell bélyegezni olyan civil szerveződéseket, amelyekről valójában még nem lehet tudni semmit, de bármikor tökéletesen elegendő lesz a negligálásukhoz, ha a központi akarat és szándék  szerint, ellenségnek/Soros szervezetnek minősülnek. Így azért elég nehezen fogja megőrizni a testület az arcát, ha egy napon mondjuk tényleg bejelentkezik Nagykovácsiba egy civil egyesület, aki Sorostól kap pénzt...és takarókat meg ételt akar osztani a Blahán a hajléktalanoknak. Látjuk: már a szociális szférába behatolni is tilos a civileknek, mert a szegénypolitika is állami privilégium lesz lassan. Villámgyorsan kihúzhatja a gyufát bárki...és ehhez majd Nagykovácsi képviselő-testületének kell asszisztálnia.  

4. Soros György 2015-ben írt eszmefuttatásában, vagy inkább elmerogyasztásában -amely a Soros elleni kampány alapját és gyúanyagát képezi- és az Európai Parlament által vitára bocsájtott, dublini reformcsomagnak nevezett, kvótákról is szóló  határozatban vannak átfedések, vannak azonos pontok: nem is nagyon próbálkozik ennek tagadásával senki. A felső határ nélküli befogadás, a kvóták szerinti szétosztás, a tagállami hatáskörörök elvonása, a pénzbeli megváltás, vagy éppen a pénzügyi alapokhoz való hozzáférés megtagadása, ez mind része annak a vitaanyagnak/határozattervezetnek, amit a napkban próbálnak meg keresztülverni a brüsszeli jogalkotás lépcsőin. De ez az európai tagállamok által összerakott terv, nem Sorosé. Nem Soros irányítja az Európai Uniót: nem Stop Soros kell, hanem pl. Stop Ostobaság. Azoknak a településeknek, így Nagykovácsinak is, akik csatlakoztak a felhíváshoz, az EU migrációkezelő reformcsomagját és tervét kellett volna elutasítania: ha így tesznek, egy betűt sem ütöttem volna le a gépen.  Nagykovácsi ezzel máris beljebb lenne a valóság előszobájában, és egy sor kellemetlen, a nyilatkozat szövegét kísérő adalékanyagtól megszabadult volna. Attól még ugyanúgy rühellhették volna Sorost: ezt senki nem tilthatja meg se nekik, és másnak sem. Csak a rühellés nem kerül szavazásra és iktatásra.

5.  Az is igaz, hogy Soros Nyílt Társadalom Alapítványa eleve számol azzal a 226 európai parlamenti képviselővel, akik a különböző bizottságokban, delegációkban és magas döntési pozíciókban ülve barátilag viszonyulnak hozzá, és "bizonyítottan vagy nagy valószínűséggel támogatják" az alapítvány elképzeléseit a jövő társadalmának felépítésében. Az is tény, hogy Sorost megkülönböztető figyelemmel fogadják Brüsszelben, és odafigyelnek arra, amit mond. Ezek alapján tehát valóban van mibe belekapaszkodni a fidesz médiagépezetének, és így még az önkormányzatoktól elvárt hűségeskü is indokolható a részükről: ez egy háború, és minden csatamezőn győzni kell. Az önkormányzatokon is. Pláne, ha fideszesek. Akkor egyenesen kötelező győzni. Mert, amit Szita Károlytól kaptak levélként, az csak látszólag kérés. Az valójában felszólítás. És nem Szita Károly a feladó, hanem Orbán Viktor. Aki megtagadja az engedelmességet, az esetleg elbukik mindent: a jövőbeni jelölést a választásokon, a pénzügyi, politikai, párt- és logisztikai támogatásokat, nyertes vis maior pályázatokat, fejlesztéseket, magas rangú látogatókat, presztízsberuházásokat, mindent. Nem lesz se pezsgő, se pogácsa, se szalagátvágás, se mosoly.

 6. A kvótanépszavazáson és  a Soros-tervről tartott konzultáción begyűjtött válaszlevelek után, harmadikként az önkormányzatoktól begyűjtött hűségeskü-határozatok is jól jönnek majd a hazai vitában a fidesznek. Soros agymenése és a fidesz politikai kommunikációjának összevetéséből már jóval több a kinyerhető kommunikációs haszon, az ellenzék számára: próbálkoznak is vele. De Soros Györgyön, és az ő véleményén még lehetne röhögni. Azt a kormányzat félresöpörhetné. Öreg bácsi, butaságokat írogat, kit érdekel, mondhatnák. Mi nem Soroshoz, hanem az EU-hoz csatlakoztunk. Az EU tervezet már kevésbé vicces. Ott veszíthet a kormány, és annak következményei lesznek, anyagi és politikai értelemben egyaránt. A nagykovácsi önkormányzat tehát egy olyan terv ellen tiltakozott, ami egy magánember véleménye, az az adott formában már nem létezik, 2015 óta sokat finomodott is, és olyan "bevándorlásszervező irodákat" akar kiszorítani, amelyek azt a tervet nem tudják végrehajtani.  

7. Ha pártpolitikai értelemben nem is, -mert el kellett fogadni a nyilatkozatot, ha jót akarnak maguknak, ez tény- de a Nagykovácsi önkormányzatnak más szempontból azért lett volna lehetősége némi mozgástér elnyerésére.

 • Ha nem Szita Károly szövegét veszik át szolgai módon, hanem tételesen és pontokba szedve meghatározzák, hogy az EU-tervezet melyik (akár mindegyik) pontjának bevezetése és elfogadása ellen tiltakoznak.
 • Az egész szövegből kihagyják Soros nevének és irodáinak emlegetését. Helyette azt írják bele, hogy az EU-tervezet végrehajtásával és bevezetésével egyetértő, illetve külföldről pénzelt civil szervezetek a jogszabályoknak megfelően megtelepedhetnek ugyan a faluban, hiszen ez nem tiltható meg, de amíg a törvényes keretek mentén ez indokolható, nem számíthatnak az önkormányzat civileket támogató forrásainak elnyerésére. Elesnek tehát majd minden olyan lehetőségtől, amely a képviselő-testület kompetenciája, döntési jogköre alá esik.

E két pontot elfogadva, senki sem szólhatott volna semmit, aki pedig mégis verné az asztalt, az leszerelhető. A Viktor megkapja, amit akar: a támogatást egy hűen fideszes nagy falutól a Brüsszel-ellenes harcához. Az önkormányzat sértetlenül kerül ki a buliból: vitt a pártnak ajándékot, meg nem is, mégis megtette, amiről úgy gondolta, hogy megkövetelte a haza. A Haza pedig több, mint a Párt.

8. Ne legyen vita: én kifejezetten megértem, elfogadom, és fogékonynak mutatkozom a felhívás kulturális illetve nemzeti önazonosságot és szuverenitását védő gondolatának támogatására. Nem mennék bele ennek részleteibe, mert szétverné a posztot és nem is ide tartozik, de a további magyarázatok elé, annyit talán beilleszthetek: én hittel vallom -tudom-, hogy a civilizációk háborúja elkerülhetetlenül eljön, és a zord idők itt csordogálnak Európa kapuján belül. Én a kvóta-elleni népszavazásra is elmentem és a kormányzatot támogattam: azóta is szorgalmasan kapom a Kubatov-lista tagságom alapján a fideszes leveleket. A Soros-terv konzultációs levelet kidobtam (igen, a szelektív hulladékba): ahogy a visszataszító plakátkampánynál, úgy most is én szégyelltem magam miatta, a kormányzat helyett is. 

És mégis, mindennek ellenére olyan irányvesztettséget és üres politikai ködszurkálást vélek felfedezni ebben a szitaszerűen lyukas felhívásban, amelynek a kicsengésén csak röhögni lehet. A felhívás cépontjaként megjelölt "bevándorlásszervező irodák" ugyanis akkor sem jelenthetnének veszélyt Magyarországra, ha naponta a földhöz vernék a seggüket a nagy akarásban. A magyarázat egyszerű: a törvények ősidők óta büntetik a tiltott határátlépés/embercsempészet/emberkereskedelem vonatkozó tételeit, így elképzelni sem tudom, hogy a felhívásnak valójában mi volt a tényleges célja. A politikai tűz szítását, azt értem belőle, de ezt leszámítva inkább erőlködésnek tűnik.

9. Korábban már Navracsics Tibor EP képviselő nyilatkozatai is bekavartak egy kicsit a jól felépített Soros-tervbe, amikor azt mondta erről, hogy nincs ilyen.  Kapott is a képére, rendesen. De talán nem véletlen, hogy a Soros-civilek megzabolázására írott Stop-Soros törvényt, még a belügyminiszter sem volt képes szakmailag a védelmébe venni, a fidesz házias kifőzésű kutatóintézetének vezetője pedig egyszerűen csak "szimbolikus védekezőeszköznek" (értsd: kampányfogásnak) mínősítette a tervezetet. A remekbe szabott máltai interjú óta az összes fideszes agytröszt azon erőlködik, hogy a politikai sikkerre éhes ellenzék ne tudjon ezen az ellentmondásokkal, botrányokkal és Németh Szilárddal terhelt aknamezőn sértetlenül átkelni. Ha a NER-fiúk mégis tudatosan kavarták ezt a szart -erre van esély- a fideszes települések önkormányzatait akkor sem menti semmi, sőt, ebben az esetben még kínosabb a végeredmény: egy olyan politikai nyilatkozatot szavaztak meg, amelyet még a háttérben tornyosuló kormányzati hatalom, illetve az általa összeeszkábált Stop-Soros törvény sem vesz túl komolyan, és amelynek az elfogadását, ebben a formában szerintem nem is fogják feltétlenül erőltetni. Még a saját maguk által gründolt Alaptörvénnel is szembe megy. Szomorú hír a fiúknak: ahogyan az Alaptörvény védte a templomi háttérzayt, ugyanúgy védi a Soros által pénzelt civil szervezetek szabad tevékenységgyakorlását is az ország bármelyik településén...mindaddig, míg az a tevékenység törvényes. A törvények viszont már eddig is nagyon komolyan körülfogták, hogy mit lehet ez ügyben tenni. Ehhez tehát felesleges pluszban sorosozni, mondatonként kétszer. Üres politikai nyilatkozatokat elfogadni pedig különösen felesleges.

10. Zárásként a zsidó szál: mert az kihagyhatatlan. Nem is hagyta ki senki, eddig se. Annyi magaslabda van ebben a Soros Györgyöt érintő történetben, hogy ember legyen a talpán, aki nem csap le belőle néhányat.

Senki sem bújhat el a kritika elől, a vallására, etnikai hovatartozására, nemi identitására, bőrszínére, politikai elkötelezettségére, sörétes puskájára hivatkozva. Mégis minden ilyen esetben megteszik, mikor ez megtehető. Pajzs,  kettős mérce borítással. Régi történet ez Magyarországon: az antiszemita/a rasszista/a cigánygyűlölő/a náci/a homofób/az iszlamofób kártya mindent visz. Azonnal ki kell játszani, ha elfogynak az érvek, de jobb még a vita előtt, mert attól a pillanattól fogva nem a kritikáról, nem a kritika igazságtartalmáról, nem a valós problémákról, nem a valóságról, hanem a kritizáló személyéről/ a kritizáló pártjáról fog folyni a vita. Szép hagyomány, még az áldott emlékű SZDSZ teremtette meg, kár lenne feledni az érdemeiket a hazai vitakultúra és a közbeszéd lealjasodásában. Kétszer szavaztam rájuk, de ne áruld el senkinek.

Aki azt hiszi, -van ilyen?- hogy a fidesz/a kormányzat nem zsebelte be a magyar társadalomban mindig jelen lévő, lappangó antiszemitizmusból kinyerhető szavazatokat a Soros elleni hadjárat során, az hülye. Akarva-akaratlanul is megkapta az antiszemiták szimpátiáját. A kormányzat természetesen tudta mit csinál, de ettől még a kampány nem volt antiszemita. Valójában -és erről már volt szó- szerintem kifejezetten kínos volt neki, hogy a célpont származása és múltja miatt, majd az 1930-as éveket idéző náci mentalitással fogják vádolni, amivel talán jóval többet veszít a vámon, mint amit nyert a réven. Soros természetesen  kijátszotta az antiszemita kártyát, mire a kormányzat "hadrendbe állította" a maga sajátos csatasorát a vádak visszaverésére, amely az izraeli miniszterelnökön keresztül, az izraeli  külügyminiszteren át egészen Köves Slomóig tartott: őket azért nehéz lenne azzal vádolni, hogy egy náci oldalára állnának bármilyen vitában. Soros nyilatkozatai ettől függetlenül termékeny talajra hullottak Európa-szerte, főleg Brüsszelben, ahol a saját támogatói is nyomták/nyomják ezt a műsort,  valójában azonban egészen más az, ami szerintem megártott a fidesznek: a fiúk túltolták a biciklit. Én azt gondolom, mostanra megcsömörlött a jónép ettől a Soros-ellenes őrülettől, és a kissé árnyékos múltú Szita bevonásával, a kampány egy egészen új és beteg értelmezést kapott. Általában azért az számít, ki lovagol a csatában az első sorban.

Oké, de hogy jön ide Nagykovácsi?

Nagykovácsi háromszor halt meg a történelem során. Először  a tatár, aztán török pusztítás után. Úgy járt, mint annyi más település széles e hazában: a települést kifosztották, felégették, lerombolták, lakóit meggyilkolták, megerőszakolták, elhurcolták, elüldözték. Maradt a sivár föld, és a halál csendje. A török kiűzése után mint annyi más település széles e hazában, új lakókat kapott: svábokat, többek között Hessenből, Würtenbergből. Német ajkú lakói az 1700-as évek legelején érkeztek meghívásra: önkéntes migránsok voltak, Soros-féle bevándorlásszervező irodák által idevezetve, Wattay-féle bevándorlásszervező irodától támogatva. A kulturálisan azonos, jó keresztény és dolgos svábok elhagyva szülőföldjüket, átszekereztek ebbe az idegen országba, az ismeretlenbe, melynek nem ismerték a népét, a nyelvét és a szokásait. Letelepedtek Nagykovácsiban is, felépítették fésűs elrendezésű régi-új településüket, és példátlan odaadással, szorgalommal, rengeteg munkával, egy virágzó mezőgazdasági települést faragtak a szomorú emlékek helyén. 250 évi háborítatlan és generációkat felnevelő ittlétük jutalmaként 1946-ban, a kollektív bűnösség elve alapján mint annyi más településen széles e hazában, megfosztották őket minden vagyonuktól, vagonokra rakták őket, és kitelepítették valamennyit, könnyeket, fájdalmat hátrahagyva ismét, hogy a helyükre, mint annyi más település széles e hazában a felvidékről kiűzött magyarokat telepítsenek. Kis Kelet-európai és egyben kis magyar történet. Ezt a falut tehát háromszor kellett újranépesíteni.

Azt hinné az ember, hogy egy ilyen történelmű és múltú faluban, a faluvezetésnek eleve némi politikai eleganciával és hűvös távolságtartással kéne kezelnie egy olyan ügyet, amelynek céltáblájában egy holokausztot túlélő, egykoron üldözött zsidó ember áll, aki talán az átélt trauma miatt, és talán teljesen hibásan is, egy multikulturális, kevert, határok nélküli, és fizikailag, szellemileg is nyílt társadalomban, az európai bevándorlás erősítésében látja a megoldást, a régi iszonyatok elkerülésére, újbóli megtörténtének kivédésére. Szerintem nagyon rosszul látja ezt Soros György. Szerintem ő téved. Sokak szerint téved. De ettől még, talán lehetne a falu vezetésének, képviselőinek, tanácsadóinak annyi esze, vagy annyi empatikus érzéke, hogy nem hajbókol ennek a Szita-féle fideszes ostobaságnak, és higgadt türelemmel, megfontolt fogalmazással hárítja a felkérést az erkölcsi öngyilkosságra. Mert lehet, hogy ez egy valóban élet-halál harc a magyar nemzet, a magyar nép megmaradásáért, szuverenitásának, függetlenségének, kulturális identitásának megőrzéséért, de ez nem jelentheti azt, hogy bárki megfeledkezhet arról az apróságról, miszerint érzékeny témák esetében, tartozik némi visszafogottsággal, és olykor udvarias, elnéző és jóindulatú megbocsátási képességgel is akár azok felé, akiknek 600.000 sorstársát kiirtották ebben az országban. Erről még akkor sem feledkezhet meg senki a többségi társadalom tagjai közül, ha egyébként a megsebzett  kisebbség tagjai (tagjai közé tartozó polgár) irgalmatlan hülyeségeket hordanak össze pl. bevándorlás témában, és valójában talán éppen ez az erőszakos, szotyiköpködő, kiöregedett focista lesz az, aki megmenti a őket a jövő veszélyeitől. Helyettük is.

Nagykovácsi csatlakozhat ehhez a felemelő küldetéshez. Tegye. De ezt Nagykovácsi megtehette volna úgy is, hogy tanúsít némi önmérsékletet a felhevült anyád kampány közben, mert Nagykovácsi az nem a fidesz, hanem Magyarország része, és testülete nem a fidesznek, hanem a népnek -az egész magyar népnek, nem csak Nagykovácsi lakóinak-  tartozik. Leginkább becsülettel, tisztességgel, józansággal: mert amit tesznek, az az egész népre vetül rá, nem csak a fideszre.

Védjék az országot. Helyes. De okosan, ésszel. Nyugodtan. És legközelebb inkább basszák ki a kukába a hülye politikai nyilatkozatukat, Szita bácsit meg szolid stílusban küldjék el a picsába. 

A bejegyzés trackback címe:

https://zordidok.blog.hu/api/trackback/id/tr4513601917

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

vajdasagi 2018.01.31. 08:31:06

Jó poszt. Gratulálok.

Attilajukkaja 2018.01.31. 10:12:41

@zord íjász: @vajdasagi:
Csatlakozom az első hozzászólóhoz! :o)

Jakab.gipsz 2018.01.31. 10:40:31

Mit bizonyít ez a cikk? Egyrészről másrészről és összefoglalva.

Még is csak Sorosnak és a modern neoliberális maffia-politológusoknak van, igaza!

És ? Most ájuljunk el ennyi bölcsesség hallatán.

A zorbánkormány monnyon le, és adja át a hatalmat, kinek kikre bízzuk a jövőnket?

zord íjász · zordidok.blog.hu 2018.01.31. 10:47:45

@Attilajukkaja: Köszönöm, és hasonlóakat, mint, amit az első hozzászólónak kívántam. :-)

zord íjász · zordidok.blog.hu 2018.01.31. 10:55:11

@Jakab.gipsz: Rejtély számomra, hogyan jutottál el a végkövetkeztetésedig illetve ezekig a kérdésekig a poszt tartalma alapján. Ahogy elnézem-és gyakran belefutni a kommentjeidbe a blog.hu vidékén, ugye- egy kissé talán mereven állsz hozzá az árnyalatokkal és színekkel teli világhoz. De abban igazad van: a fekete-fehérben vívott lövészárokháború sáncai mögül nézve minden egyszerűbb lenne. Nyilván számomra is. Csak én nem kedvelem azt a harcmodort.

CsipkeRózsa 2018.01.31. 16:44:28

Nagykovácsiban hagyománya van a szélsőjobbnak, itt még a nyilasok kezdték ezt az irányt.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2018.01.31. 19:47:43

@CsipkeRózsa: Nagykovácsi rendszerváltás utáni politikatörténetét és eseményeit elég jól ismerem, az 1998 utánit pedig kifejezetten jól, de a falu és a nyilas mozgalom kapcsolatáról én semmit sem tudok, így az állításoddal nem tudok se egyetérteni, se vitába szállni, viszont...

hol látsz te, a jelenlegi (vagy akár az elmúlt 20/28 évre vetítve) faluvezetésben/ a faluban működő bármiféle párt vagy civil szerveződésben szélsőjobboldalit? Ki a szélsőjobboldali itt? Hol vannak? A posztban se kerül szóba ilyesmi, sehol.

Már ezek a kategóriák se jelentenek semmit, illetve senki sem ugyanazt érti alattuk. Jobboldali, baloldali, liberális, kommunista, náci... a jelzők értelmüket és jelentőségüket vesztették: minden párt minden tagja és minden mezei honpolgár úgy dobálja és aggatja ezeket bármire és bárkire, hogy az semmit sem fed abból, amit hajdan fedett. Orbán Viktort a 444 kommentszekciójának "liberális" kommentelői egyszerre mínősítik fasisztának, nácinak, kommunistának, populistának. Gyurcsány is volt már minden, csak buddhista nem. Régi mantrám ez nekem, sok posztban előjön.

zordidok.blog.hu/2017/09/13/a_fasisztazok_alkonya

CsipkeRózsa 2018.02.01. 17:03:55

Az 1944-45 évekre gondoltam a hagyomány kezdetét.

A közeli Solymár és más településsel kapcsolatban is.

Csurka István is itt fejtette ki gondolatait.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2018.02.01. 18:02:00

@CsipkeRózsa: " Az 1944-45 évekre gondoltam a hagyomány kezdetét. "

Nyilván. Tudom, hogy így értetted, mi másra érthetted volna? :-) Azért mondtam, hogy a rendszerváltás Utáni politikatörténetét ismerem, tehát ennek megfelelően az az Előttit nem. (elvétve, egy-két visszhangosabb momentum kivételével, amit itt-ott olvastam az internet bugyraiban)

A politikai kategóriák értelmezésébe és igazságtartományába nem mennék bele, de...Csurka, Nagykovácsiban? Hm. Lehet, hogy frissíteni kéne a tárgyi tudásomat e tárgykörben? :-) Az lehet.

CsipkeRózsa 2018.02.02. 18:35:31

@zord íjász:

Csurka-hatás: Hegedűs Lóránt református lelkész, aki 1998 és 2002 között a MIÉP képviselője volt, Pest megyei lakos.
Őt Csurka István indította útjára, Csurka solymári lakos volt, Solymár és Nagykovácsi egy körzet volt, több település szintén
oda tartozott.

Hegedűs Lórántné önkormányzati képviselő szintén valamelyik településen. Ő azóta a Jobbik képviselője.

rdos · http://h2o.ingyenweb.hu/tema/6.html 2018.02.06. 02:42:05

A fityiszes fiúk ezt elrontották. A fityisz is Soros György által támogatott szervezet. :-) Ha nincs Soros György támogatása, nem jutottak volna be az első szabadon választott parlamentbe. :-) A fityisz saját magát rakta "karanténba". :-)

Ez vagyok 2018.02.12. 17:53:34

Jé! A madaras beírás után elolvastam ezt is. Hát, nem bántam meg :)

zord íjász · zordidok.blog.hu 2018.02.12. 18:57:08

@Ez vagyok: Örülök neki, ha így van, és köszönöm, hogy időt, energiát szánva rá, elolvastad.
süti beállítások módosítása