Nagykovácsi blog. Határtalanul, de a határokon belül maradva. Kibeszélő.

Zord idők

Nagy Üzlet

Vesszőfutás – Egy Príma történet, avagy az Önkormányzat, a CBA, a Nagykovácsi Helyszínelők, a Népszakadás, a ragadozó madarak, a palimadarak és a lóvé

2015. október 05. - zord íjász

 

Nagy Üzlet

 

Nagykovácsi, 2001. Nagyszénás-kert, zord indafoto

Nyár közepén megjelent egy cikk az Index hírportálon, a Nagykovácsiba tervezett CBA-Príma beruházásról, amelyben a szerző, Német Tamás, nagyon korrekten bemutatja a projekt jelenét, fontos állomásait és szereplőit, és nagy vonalakban a történet hátteréről is áttekintést ad az olvasóknak, a leírtakat megfelelő mennyiségű link segítségével megtámogatva.

Gyakorlatilag mindkét oldal álláspontja megismerhető, ehhez hozzátenni nincs mit. Ezért én most hozzátennék valamit.

 

Nagykovácsi az Index címlapján: nagyot szólt. Kiszelné Mohos Katalin, a falu Polgármester Asszonya kicsit talán bele is süketült. Általában azért hasznosabb, ha egy köztisztviselő nem csak annyit mond a telefonba, hogy az “ügy fel van fújva” meg ilyenek, hanem részletesen tájékoztatja a kíváncsi urat, vagy meghívja esetleg a hivatalba a kötekedő indexátort, és egy Dream of Africa csábító illata mellett, személyesen is eldiskurálnak az élet és a CBA dolgairól. Talán a civilek és a CBA képviselője is odanézhetett volna. Együtt szép az élet.

Kövér 17 évvel ezelőtt vettünk itt telket, és a szerénységnek még a látszatát is kerülve, azt kell mondjam, van némi rálátásom Nagykovácsi építés- és építészettörténetére. Ezzel jelezni szeretném, hogy a bár a véleményem mindössze egy a sok közül, de általában azért nem a levegőbe beszélek, amikor idevágó téma kerül szóba.

Sokadszorra ejtenék ezzel a beruházással kapcsolatban pár észrevételt, szeretem a klasszikusokat, tehát pl. önmagamat ismételni. Nekem könnyű dolgom van, az én álláspontom e témában: változatlan. Én támogatom ezt a beruházást. De még ettől sem biztos, hogy egy Prímának rendszeres vásárlója lennék. Sajnos, a megszokások rabja vagyok.

Én tökéletesen megértem az ellenzők táborát. Érveiket is. Ez egy legitim vita. Szenzitív téma, kétlem, hogy bármelyik oldal birtokolná az abszolút igazságot. Szép kezdeményezés, hogy az ellenzők, szintet lépve, helyi népszavazás elé akarják vinni az ügyet. Ha nem hallom meg ezt a hírt, eszembe sem jutott volna hozzászólni ismét a vitához. Engem, laikusként, ez a népszavazási kezdeményezés kissé meghökkentett, de a jogászok majd biztosan rábukkannak egy járható ösvényre a törvények és jogszabályok sűrűjében, amin végig gördíthető az Ellenzők szekere, egészen a népszavazás kiírásáig. Amíg azonban ez a csodával határos esemény bekövetkezik, tolnék némi objektív információs adalékot és szubjektív ellenérzést ide.

1. Alapozó

Mielőtt belecsapnék a lecsóba, egy kis apróság az index cikk felütéséhez:

”Óriási CBA-beruházás ellen harcolnak

Utolérte Nagykovácsit a fejlődés. Vagy egyszerűen csak a CBA.

1. Jó poén. Nevettem.

2. Hangulatkeltésből jeles. Ez az Óriási CBA -hiszen ez a cikkben is hangsúlyt kap- közel sem olyan óóóriáási.  Ismét: az eredeti elképzeléshez mérten pedig különösen nem Óriási.

3. Bevásárlóközpont Nagykovácsiban: mint látható az eseményekből, eleve nyitott kérdés, hogy ez a fejlődésnek vagy a végső romlásnak a megtestesülése-e. De semmiképpen sem olyasmi, aminek utol kellett érnie Nagykovácsit. 

Mert már utolérte, “rárúgta az ajtót”, "leverte a szemüvegét is”, és túlfutott rajta. változás – hívjuk bár  fejlődésnek, vagy sorstragédiának – Nagykovácsi életének, mindennapjainak a része. Vastag negyvennégy évvel ezelőtt lopakodott be, 1971-72 fordulóján, amikor az az addig érintetlen Északi- és a Déli üdülőterületet kijelölték és felparcellázták. (Nagy-Szénás, Zsíros-hegy, Remeteszőlős) Később, a rendszerváltás első éveiben megjelentek a városlakó migránsok előörsei a zöldhatárnál, majd a 98 és 2006 között -az imént említett zártkerti és az új kertvárosi övezetek belterületbe vonása után- a rendkívül intenzív második betelepülési hullám is elérte a falut, amelynek vonzereje a mai napig sem csökken. 2000-ben átadták az Amerikai Nemzetközi Iskolát, 2001-2003 között pedig a Hillside lakóparkot, Remeteszőlős elszakadt, egy tucat ingatlanfejlesztési beruházás ötlete adott reményt és borzolta a kedélyeket, nyílt egy új CBA, nívódíjas főtérrel gazdagodott a település, épült nagyon drága óvoda, az iskola épületét korszerűsítették és felújították, új iskolai sportpályát adtak át…a blog témája mindez. Maradjunk annyiban: sehol semmi meglepetés. A CBA-Príma csak egy ismert és várható állomása volt ennek a folyamatnak. A változásnak.

2.  Mókuskerék

Bencsik Mónika, polgármester:”… Nagykovácsi lakóként ellene szavaznék a falu központjában épülő szolgáltató központnak, polgármesterként azonban 2010-re a 300 gyermek elhelyezését kell elsődleges szempontnak tekinteni. Nagykovácsiban nincs olyan élelmiszerüzlet szolgáltatás jelenleg, ami ki tudja elégíteni a növekvő lakosság igényit. A falusiak nagy része a II. kerületben, vagy valamelyik bevásárló központban vásárol, és költi el a pénzt, nem itt helyben, ez adókiesést eredményez. Magánemberként keserűség van bennem, mert egy nyugodt faluból szép lassan kertvárossá válunk. Már majdnem hétezren laknak a faluban, 2010-re már elérheti ez a szám a nyolcezer főt. A közösségnek össze kell rázódnia. Az itt ülő képviselőknek pedig meg kell oldani a növekedéssel párhuzamosan járó problémákat, fejlesztési igényeket hiszen erre esküdtek fel..."

Bencsik Mónika, polgármester: “…Tény, hogy egy bevásárlóközpont építése, létrehozása zavarja majd az ott élők nyugalmát, de e nélkül nincs fejlődés…”

Balogh László, képviselő: “Nem kérdés, hogy meg kell oldanunk valahogy az óvoda önrészének kérdését.... Egy fontos dolog azonban, hogy senki sem kívánja a falu közepén ennek a kereskedelmi funkciónak a kialakítását…”

Bencsik Mónika, polgármester:”… Egyre többen élnek falunkban, de sokan nem jelentkeznek be, az ő SZJA-uk nem a mi önkormányzatunkhoz folyik be, vállalkozásaik sem itt vannak, így az iparűzési adóból sem részesül Nagykovácsi. Ezért kellene ide egy szolgáltatóház, ahol megtelepedhetnének a helyi vállalkozások, lenne iparűzési adóbevételünk is…”

Villányi Balázs, képviselő: “: Többször fogalmazott úgy a polgármester asszony, hogy az ő képviselői vagyunk, de mi Nagykovácsinak vagyunk a képviselői… Nem szabad elfelejteni, hogy egy csapatként indultunk és a sok vita ellenére is azok vagyunk. A rossz munkavégzés ilyen beismerését azonban még nem láttam. A költségvetésbe nem lett betervezve, hogy nyerhetünk a pályázaton. Egy ilyen döntést nem 2 nap alatt kell meghozni, az ilyen fajta munkavégzést nem lehet elfogadni. Vagy támogatjuk ezt a rossz projektet, vagy nagy a baj. …A távlati következményeket is meg kell nézni, szörnyű egy bevásárló központ a falu közepén…”

Bencsik Mónika, polgármester: “…A képviselők 3 éve tudják, hogy ha nyerünk szükség lesz ennyi önrészre, ők döntenek róla. Tény, hogy 3 éve egy Ft sem folyt be hozzánk ingatlaneladásból pl. Önök döntöttek erről a beruházásról éveken keresztül, s most arra kényszerülök, hogy Kábel Tv előtt ismertessem Önökkel. Minden előterjesztést mi rakunk önök elé, 6 év alatt kb. 3 előterjesztést kaptunk Önöktől…”

Györgyi Zoltán – főépítész: “Megváltozott a falu struktúrája. 1988-ban elkészült egy település rendezési terv, amely az új faluközpontot ezen a helyen határozta meg. Nem célszerű, hogy egy igazgatási központ legyen a falu közepén. Szép lehet, de általában nem válik be, nem praktikus. Az igazgatási funkcióknak együtt kell lenniük az ellátási funkciókkal. A főépítészi tervtanács igyekszik majd, hogy egy szép faluközpont valósuljon meg, és ne egy „tesco” jellegű bevásárlóközpont épüljön.”

Bencsik Mónika - polgármester: “…Településünk súlypontja lakások tekintetében a Nagyszénás kertre és a Zsíros-hegyre összpontosul. Az autókkal tehát most is ezen a vonalon közlekednek, a forgalom nem sokkal lenne nagyobb egy bevásárlóközpont esetén. Ahogy a belterületbe vonás megtörtént, épülnek a házak és nő a forgalom is. A gazdasági-szolgáltató övezetbe szerettük volna ezt a bevásárlóközpontot, azonban ez 2 év alatt nem sikerült…”

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 105/2008 (IX. 15.) HATÁROZATA Tárgy: Döntés a Nagykovácsi, 4561/6. helyrajzi számú ingatlanból ingatlanrész eladásáról

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 14 fő képviselő, 8 igen, 6 tartózkodás mellett hozta meg.

Bencsik Mónika – polgármester: “Tudatom a lakosokkal, hogy a képviselők az önkormányzat adójából tiszteletdíjat kapnak, a tartózkodás nem felelős döntés, különösen egy alpolgármestertől. Felelősségteljes döntés miatt választották meg őket, a tartózkodás számomra elfogadhatatlan ilyen kérdésben, etikátlannak tartom. Ez a magatartás akadályozza a munkát és a falu fejlődését…”

Villányi Balázs, képviselő: “Egy egyén, ha jelentősen szembehelyezkedik a többséggel, le kell mondania, így én ezennel lemondok képviselőségemről…”

Baranyay Henrik – alpolgármester:” Kaptam új munkát, régóta gondolkodom rajta, hogy lemondok az alpolgármesteri tisztségemről, most el is jött az ideje. Lemondok, és a 6 havi tiszteletdíjamat felajánlom az új óvoda építésére. Tartózkodásom oka az volt, hogy nem tartom méltónak, ha a református templom mellé egy bevásárlóközpont épül.”

Mint olvasható, a fentebb idézett rövid szemelvények a Nagykovácsi Önkormányzat 2008. szeptemberi 15.-i képviselő testületi ülésének jegyzőkönyvéből valók, és a Nagyszénás-kertben kialakított (akkori hivatalos nevén az 1-es számú vegyes-Központi területnek(vK-1) besorolt) Új Faluközpont egyik -de véletlenül sem az egyetlen- vitájának részleteit tárják az olvasó elé.

Hét évvel ezelőtt történt mindez. Lehetne történelem.

De ahogy elnézem mégsem az.

A Nagykovácsiba tervezett bármiféle bevásárlóközpont ügye, megint kihúzta-folyamatosan kihúzza a gyufát, és az érvek-ellenérvek csapásirányai pontosan ugyanazok ma, mint voltak akkor. Csak azóta a Nagykovácsi Önkormányzat már elrakta, elköltötte a telekért cserébe kapott pénzt, visszaforgatva azt az óvoda önrészébe, utakba, járdákba, iskolába…és betömve vele a költségvetési lyukakat. Pontosan úgy, ahogyan azt egy pragmatikusan és felelősségteljesen gondolkodó önkormányzatnak tennie kellett és ahogyan elvárták tőle a falu polgárai.  Akkor még, ezek szerint.

3.  Ki korán kel…

1. Ez egy 17 évvel ezelőtt, 1998-ban elkezdett, ciklusokon átívelő történet, lásd például fent, az általam nagyrabecsült, a falu Örökös Főépítészének szavait. (Ráadásul szerintem 1996-ban indult a történet, de ezen a 2 éven igazán nem fogunk összeveszni: kétlem, hogy a lényegen sokat változtatna. ) 

2. Ezalatt a 17 év alatt, folyamatosan zajlott a faluközpont területén lévő telkek felvásárlása, egyesítése. Egyetlen kattintással elő lehetett hívni azokat a vitákat amikor pl. az az ottani telektulajdonos nem akarta a felkínált árért elengedni a terület közepére beékelődött telkét, és a képviselőtestület már a kisajátítást fontolgatta. Tehát bárki, akit érdekelt, egy jegyzőkönyvekkel rögzített, a nyilvánosság számára megismerhető ingatlanhasznosítás előkészítésének lehetett szem-és fültanúja, éveken keresztül. Végigkövethette a kezdetektől vagy utánanézhetett az ideköltözésekor.

3. Ezalatt a 17 év alatt, két olyan komolyan vehető terv bukott el, amely szolgáltatásokkal összekötött bevásárlóközpontot, illetve szimplán nagy alapterületű élelmiszerboltot, szép magyar nevén szupermarketet akart betelepíteni a faluba.

4. A két elbukott terv közül, az az első, egy évekig húzódó SPAR szupermarket üzletkötés terve volt a faudvar területén ami, ha jól tévedek a legfontosabb indokot illetően, az önkormányzat minden igyekezete ellenére végül azért nem valósult meg, mert az üzlet alapterületéhez mérten az érvényben lévő szabályozás szerint, csak mélygarázzsal lehetett volna megoldani a parkolási gondokat, nyilván nem kis mértékben megnövelve ezzel a várható költségeket, így a befektetés ár-érték arányában, a megtérülési időt is kitolva, gondolom már nem tűnt vonzónak a cégtulajdonosok számára.

5. A második terv, a 2008. szeptemberében lemondott három képviselő (Villányi, Baranyay, dr. Balogh) helyére érkező új tagok egyikének, Kósa Sándor képviselőnek a terve volt, az Amerikai Iskola melletti területre. Ez egy magánszemély 1,5 hektáros telkére álmodott klasszikus bevásárlóközpont volt. 9700 négyzetméter összterületű “family-center”, sok hasznos alapszolgáltatással (posta, bank stb.) tetején panoráma étteremmel, gyorséttermekkel, kis üzletekkel, fitneszteremmel, karibi terasszal és egy nagy élelmiszerüzlettel a parkoló szintjén, a parkjában egy kerti tóval, de jellegét tekintve egy kis tájterhelésű, a környezetébe jól besimuló épületegyüttes képében. Nem részletezném: hosszú viták és meglehetősen sokatmondó, részint politikai-emberi, illetve az elképzelt területfejlesztési koncepciókkal kapcsolatos ellentétek miatt, ez a projekt is süllyesztőbe került: ekkoriban már nagyon erőteljesen tolták az önkormányzatnál, hogy az ilyen jellegű beruházásokat a Nagyszénás-kert területére húzzák be.

6. Tehát az elmúlt 17 évben, túlmenően a Nagyszénás-kert egyéb, konkrét fejlesztési terveit érintő vitákon, két olyan alkalom is volt, amikor napirenden volt a bevásárlóközpont témája, és e két ingatlanberuházás egyikét sem a Nagyszénás-kertbe tervezték felépíteni. Bőven lett volna tehát idő és mód arra, e mostani népszavazás kezdeményezőinek, hogy még messze a CBA felbukkanása és telekvásárlása előtt, helyi szintű, nyílt társadalmi vitát generáljanak, hogy pro-kontra érveket ütköztetve minden résztvevő és érintett kifejthesse a gondolatait, egyáltalán arról, hogy szüksége van-e ennek a falunak ilyen jellegű beruházásokra, és ha igen, akkor a falu belső területén vagy a központtól távolabb, inkább külső helyszíneken.

Megállíthatták volna az önkormányzatot 2011 előtt. Vagy akár 17 éve. Átírathatták volna a fejlesztési terveket. Négy önkormányzati választás volt azóta: szavazhattak volna másra. Másokra. Indíthattak volna saját jelölteket: olyanokat, akik levették volna a napirendről az elképzelést. Nem, nem csak a bevásárlóközpont megépítésének, hanem akár az új faluközpont kialakításának tervét is. Szűk keretek között zajló internetes vitákra igen – én pl. a külső helyszíneket is elfogadtam, sőt támogattam –, de széles körű társadalmi vitára nem emlékszem az elmúlt 17 évből. Az a Pláza? Stop! facebook-dohogány csoport, amiről az Index cikkben olvastam, az biztos nagyon klassz, és bárhol máshol működőképes is lehet, de már most szólok, hogy ide, ebbe a faluba, nagyon kevés lesz.

7. A rengeteg minden mellett, amit nem értek, van valami, amit aztán abszolút nem értek, de ez a beruházás Ellenzőinek csak egy adott szegmensét érinti: a Nagyszénás-kertben lakókat. Megvették, megörökölték a Nagyszénás-kertben, ezeket a felparcellázott, kárpótlási földből kialakított telkeket. Befizették a 2,5-3 milliós háttérfejlesztési hozzájárulást, az infrastruktúra kialakításához szükséges pénzeket, hogy legyen víz-gáz-csatorna-villany-út, és elkezdődhessenek az építkezések. Évekig vártak míg minden összejött, évekig köröztek a vércsék, ölyvek és sólymok efelett a csodálatos, vadvirágokkal borított mező felett, évekig játszottak itt a kutyasétáltatók és a sárkányeregetők, míg az első kapavágás megtörtént. A régi és a folyamatosan változó új telektulajdonosok is megkapták/megkaphatták a szükséges tájékoztatást a Nagykovácsi Építéshatóságtól, a terület hasznosítási terveire vonatkozóan. Látták a térképeket, látták a terveket, ott van minden tényadat, információ a falu hivatalos honlapján, elég egy kattintás.

De jó, rendben, mondjuk nem látták és nem kérdeztek meg semmit, nem mondtak el nekik semmit, ami kizárt ugye, de mindegy. Azt a területet, az Új Faluközpont területét, elkerülték az utak: érintetlen mező maradt. Legkésőbb akkor, amikor megkezdődtek az építkezések és gombamódra elkezdtek kibújni a földből a házak, még a legtájékozatlanabb embernek is fel kellett, hogy tűnjön: van ott egy irgalmatlan földdarab, a Nagyszénás-kert alján elterpeszkedve, ahol nem épül semmi. Vajon mi lehet az? Mit gondoltak azok, akik most megpróbálják leállítani ezt a beruházást, mi lesz azon a földdarabon? Lőtér? Politikai nagygyűlések helyszínéül szolgál majd? Ideiglenes tranzitzóna?

17 éve tudja mindenki, aki rákérdezett vagy utánanézett, hogy az a terület, a Nagykovácsi Önkormányzat fejlesztési területe, amit hasznosítani akar. A telkeket eladni, pénzt bezsebelni, pénzt visszaforgatni, befektetőket hívni, haszonbérleti szerződéseket kötni, építkezni, építtetni. Komolyan, tényleg, azt hitte valaki, hogy úgy marad? Szűz, érintetlen birkalegelő? Mert igaz: én is azt szerettem volna, ha soha nem épül be sem a Nagyszénás-kert, sem a Kálvária-kert, és soha nem szorulnak ki az életterükből a ragadozómadarak. Az ő birodalmuk és vadászterületük volt, én pedig imádtam nézni őket. És lám, hogy jártak ők, és hogy jártam én. Házak mindenütt. Mások meg azt szerették volna, ha soha nem vonják belterületbe azt az 1500 zártkertet, a hegyen. És hogy jártak ők? Házak mindenütt. És hogy járnak az Ellenzők? Ugyanígy. Szép Nagy Épületek lesznek az Új faluközpontban.

Így van ez.

Nagykovácsi 2002., a Nagyszénás-kert látképe a Nagy-Szénásról, zord indafoto

4.  Mennyien?

“Ennek a projektnek, ebben a formában a lakosok közötti támogatottsága a nullához közelít.”                    (Facebook komment Kiszelné Mohos Katalin Polgármester Asszony blogjáról

Függetlenül attól, hogy a Polgármester Asszony által felsorakoztatott támogatói érvek közül melyikkel értek egyet, melyiket vitatom vagy tartom irrelevánsnak, akad valami, ami megkerülhetetlen: a falu népességét/népességének növekedését érintő polémia.

 1. Tizennégy évvel ezelőtt, 2001 október 30.án megjelent egy rövid helyzetkép Nagykovácsiról a Népszabadságban, – nem először egyébként – Nagykovácsi és a betelepülők címmel. Idézek belőle:

A fővárosból az agglomerációba települők körében eddig is kedvelt volt Nagykovácsi. A belterületbe vont és lakóövezetté nyilvánított területeken még nem kezdődött meg az építkezés, de ha itt is elkészülnek a házak, a jelenlegi ötezer-egyszázról akár tizenötezerre emelkedhet a lélekszám. Vajon képes-e a település ennyi embert befogadni?... - A bejegyzett ötezernél jelenleg is lényegesen többen élnek Nagykovácsiban, a hétvégeket tíz-tizenkétezer ember tölti itt. Amikor szombatonként a hétvégi házas övezetből is lejönnek vásárolni a falun végigvezető Kossuth Lajos utcára, nehezebb parkolóhelyet találni, mint a Hűvösvölgyi úton - mondta Pájer Árpád, Nagykovácsi polgármestere. - A fejlesztési elképzeléseket tehát már most meg kell fogalmazni, hogy majd a megfelelő forrás birtokában fennakadás nélkül megvalósíthatók legyenek…”

Gondolom minden nagykovácsi polgár érti. Ha mégsem:

a.) Már 14 évvel ezelőtt is tényként kezelték a várható lakosságszámra vonatkozó adatokat, amelyekről ma beszélünk.

b.) Már 14 évvel ezelőtt is elérte a nem bejelentett vagy csak időszakosan, szezonálisan itt tartózkodó lakosok száma azt a határt, amiről többen is úgy beszéltek az elmúlt években, és beszélnek ma, (röhej) mintha valami újdonsággal szembesülnének.

c.) Ahogyan 14 évvel ezelőtt tényként kezelték azt is, hogy a főutcát szegélyező kereskedelmi-szolgáltató övezet, az utca szűk áteresztőképessége és a megfelelő parkolási lehetőségek hiánya, illetve nehézkessége miatt csak nagyon korlátozottan használható az adott célra. Az ingatlanhasznosítási tervek és területfejlesztési koncepciók kialakítását tehát nem a Gonosz Plaza Szindikátus, hanem a szikár tények kényszerítették, kényszerítik ki.

2. Azok a polgárok, akik a fűutcán működtetik a közértjüket, dohányboltjukat, galériájukat, pizzásukat, virágboltjukat, optikai szalonjukat, zöldségesüket, fodrászatukat, szépségszalonjukat, kávézójukat, éttermüket, patikájukat, szoláriumukat, barkácsboltjukat, festékboltjukat, papír-írószer üzletüket, pékségüket…a régi faluszerkezetnek megfelelően, a leglogikusabb és legjobb helyre, a templom-kocsma-posta-iskola tengelyen, tehát a hagyományos szolgáltatási struktúrának megfelelően helyezték el a megélhetésüket biztosító üzleteket.

Csak közben megváltozott a falu.

Nem véletlen tehát, hogy az utca adottságai és a lakosok radikálisan megnőtt és folyamatosan növekvő lélekszámából fakadó kulturált vásárlási/közlekedési lehetőségek köszönőviszonyban sincsenek egymással. Ez volt az oka annak, hogy én az első, a jelenleginél sokkal robosztusabb elképzelést is támogattam, amennyiben átdolgozzák azt, és egy szebb, az építészeti minőségében sokkal emberléptékűbb, az egész természeti és épített környezetbe harmonikusan illeszkedő tervet nyújtanak be. Az a terv 20-50 bérelhető üzlethelységgel kalkulált. A jelenlegi, kevesebb mint tízzel.

3. Kétségtelen, hogy az elszórt üzletek sora nagyon romantikus, kedves és falusias hangulatú. Én is kedvelem ezt. Kedvenc főutcai üzleteimben rendszeres vásárló vagyok, az országjárásaim során pedig a felfedező izgalmával szoktam az apró falvak kereskedelmi és szolgáltatási szektorának titkaikat fürkészni.

Ha azonban igaz a fenti állítás, és ennek a beruházásnak, ebben a formában, a támogatottsága tényleg a nullával egyenlő a faluban, akkor hogyan lehetséges, hogy a 2002-ben megnyílt hűvösvölgyi Stop-Shop úgy működik, mint egy Nagykovácsi Klub, ahol a megnyitása óta eltelt évek alatt, kis túlzással gyakorlatilag az összes képviselővel, polgármesterrel, alpolgármesterrel és nem csekély számú nagykovácsi szomszéddal, ismerőssel, látásból ismert helyi polgárral összeakadtam, többek között olyanokkal is, akik lokálpatriotizmussal mélyen átitatva szónokoltak a helyi üzletek támogatásának fontosságáról, aztán ott álltak előttem a sorban, púposra megrakott bevásárlókocsival. Egy bevásárlóközpontban. Nem elképzelhető-e, hogy akad ezek között az emberek között olyan, aki szívesebben vásárolna egy nagykovácsi bevásárlóközpontban, mint másutt? És nem elképzelhető-e az, hogy akad közöttük olyan, aki akár a kiválasztott helyszínnel is egyetért?

4. Van egy másik ok, ami miatt én azért óvatosabban bánnék a támogatók számának megtippelésével.

A Polgármester Asszony ilyen fideszbarát, vagy micsoda. Én nem rá szavaztam (hanem Dékány Angellára) és nem ismerem ezt a pártot belülről, de így a mindennapi betevő híradagomat olvasgatva, ennek a Fidesz nevű mozgalomnak az elvhű szavazóbázisa, egy viszonylag fegyelmezett bandának tűnik. Nyílván lesznek közöttük, akik dacosan ellenállnak a központi utasításnak, de a többsége, függetlenül attól, hogy esetleg ambivalens érzelmekkel viszonyul a bevásárlóközpont tervéhez, azonnal behúzza a támogatói “x”-et, ha úgy látja, hogy az általa hatalomra juttatott személyt, alig egy évvel a választások után megpróbálják kicsinálni. Nem fogják hagyni tehát, hogy ez a politikai presztízsveszteség bekövetkezzen. És ha a pártkatonák mellett még a projektet támogató civil polgárokkal is számolunk, akkor szinte biztos, hogy ebben a merítésben, ketten legalább lesznek. Vagy kétezren, ki tudja.

5.  A mi kis falunk

“…A kis, családi vállalkozásban működtetett üzletek nehezen képesek boldogulni. Kínálatuk kicsi, áraik pedig borsosak. A multinacionális kereskedelmi cégek egyelőre távol maradnak a falutól…” Ez szintén egy idézet, vélemény 2001-ből, egy másik nol. hu cikkből.

1. Hogy akkoriban igaz volt-e, vagy a jelenlegi helyzetben igaz-e a borsos árakról tett kijelentés, az lehet viták tárgya.

Külön tanulmány szól arról miképpen változott meg pl. Nagykovácsi társadalmi-foglalkozási-szociológiai-vagyoni mintázata az elmúlt 15-20 évben. Aki itt él, látja és tudja ezt.

Persze, itt is van egyedülálló, elvált, gyerekeit egyedül nevelő szülő, magányosan élő idős, nehéz anyagi körülmények között tengődő és szociális támogatásra szoruló ember, de a fősodort tekintve, Nagykovácsi egy felkapott luxusgettó, a migráns jómódú városi értelmiség és a gazdaságilag életképes vállalkozók önkéntes menekülttábora, ahol, ahogy a műköves mesterem mondaná: a Lexus egy népautónak számít.

Ennek ellenére nyilván mindenki meg tudna nevezni olyan megbecsült, és láthatóan biztos lábakon álló üzleteket a faluban, amelyek a környezet inspiráló hatásaival nem törődve, egyáltalán nem borsos, hanem messzemenően korrekt, tisztességes árakon, és nem mellesleg végtelenül udvarias kiszolgálással várják a vásárlóikat, azt pedig még soha nem hallottam senkitől, hogy a pl. a SPAR az egy olcsó üzlet lenne. Ha ehhez hozzáveszem, hogy a hűvösvölgyi Stop-Shopban, a tisztelt vásárlóközönség köreiben, az egy négyzetméterre jutó arrogáns tahók száma szerintem bőven felülmúlja az átlagot, akkor tényleg nem világos számomra, hogy miért járnak/járunk oda olyan sokan Nagykovácsiból. Elvégre itt van ez a remekbe szabott nagy CBA is, a Kossuth Lajos utcán, ami minden igényt kielégít, tehát igazán semmi szükség arra, hogy a Nagyszénás-kertbe egy CBA-Príma bevásárlóközpont épüljön. Lefogadom: ezzel az állásponttal a SPAR tulajdonosai is maximálisan egyetértenek.

A gond az, hogy e “remekbe szabott" nagy CBA-ról, ami annak a lebontott, mozaikos falú, családias kisboltnak a helyére épült, már a nyitása után egy évvel kiderült, hogy valójában alulméretezett, és nem tud lépést tartani a lakosságszám növekedésével. Sajnos, a vásárlók ritkán szeretnek egy szűk eladótérben, a hűtőpult és a felvágottaspult között összezsúfolódva várakozni. Inkább egy kicsit nagyobb eladótérben zsúfolódnak össze. Mondjuk egy bevásárlóközpontban, a Hűvösvölgyben.

 2. Visszatérő érv az Ellenzők részéről, hogy a bevásárlóközpont megvalósulásával csökkeni fog a környéken lévő telkek, házak ára. Ez nem feltétlenül van így.  Kétségtelenül igaz, hogy a Nagykovácsiba, és általában a budapesti agglomeráció északnyugati szektorába, az egykori pilisvörösvári kistérség falvaiba/településeibe kiköltöző polgárok elsöprő többsége az aktív zöld környezet ölelése és közelsége miatt keres itt magának új otthont. Érthető, hogy kevésbé akar házat/telket venni olyan övezetben a településen belül, ahol az urbánus lét negatív velejáróival találkozhat: környezetszennyezés, zajártalom, nagy forgalom, balesetveszély stb.

Nagykovácsi sajátos természeti adottsága és fekvése miatt azonban ez a konfliktushelyzet egyáltalán nem úgy csapódik le, mintha a Nagyszénás-kert lakói egy cementgyár közvetlen közelében, vagy a Széll Kálmán tér mellett lennének kénytelenek élni.

A Zsíroshegyről lejönni bevásárolni a Nagyszénás-kerti Prímához: esetleg autós program. Egy Nagyszénás-kertben lakónak: öt perc séta.

Egy autó nélküli idős embernek lejönni a Zsíroshegyről vagy az Ófalu végéből: program, művelet, nehézség. A Nagyszénás-kertben élő idősebb embernek: esetleg rövid egészségügyi sétával egybekötött haszon.

Máshonnan érkezve a Prímához: elmegyek bevásárolni. A Nagyszénás-kertben ugyanez: átugrom a boltba.

Egy, pl. a Muflon utcában, erdő melletti telken otthon hagyott nagyszülő, míg a család többi része dolgozik, távol van: esetleg magány és veszélyhelyzet forrása. A Nagyszénás-kertben, részben az Új faluközpont miatt: állandó mozgás az utcán, biztonságérzet az idős embernek.

És bárhol is élj Nagykovácsiban: még a falu közepéből is maximum 20 perc séta a legközelebbi erdei túraútvonal. Egy ingatlanos, de egy laikus is lazán összerakja azt a hirdetést, ami éppen azzal adja el jó áron a telket/lakást, hogy az Új Faluközpont közelségét domborítja ki a hirdetésben. Megtalálható az a vevőkör, amelynek éppen ilyen lakhelyre van szüksége. Minden közel: bevásárlás-sport-önkormányzat-templom-óvoda-bölcsőde…de mégis ott az erdő a hegyekben, elérhető közelségben. Lehet, hogy ez a vevőkör kisebb (egyáltalán nem feltétlenül), de ez nem a telek árának csökkenését jelenti, legfeljebb azt, hogy a telek eladására tovább kell várni. Vagy éppen ellenkezőleg: másnap lecsapnak rá. Tudnék példát mondani hasonlóra.

6. Nincs jobb hír, mint a rossz hír

Van egy jó, egy rossz és egy nagyon rossz hírem.

1. A Nagyszénás-kertbe tervezett bevásárlóközpont Ellenzőinek teljesen igazuk van. Elsősorban teljesen igazuk van abban, amit egyébiránt soha nem tagadott senki, lásd pl. Bencsik Mónika idézett szavait a bevezetőben, miszerint a bevásárlóközpont építésével járó kellemetlenségek próbatétel elé állítanak minden érintettet. Előfordulhat, hogy az építkezés közvetlen közelében ideiglenes forgalomkorlátozásra, kisebb útlezárásokra vagy forgalomelterelésekre is fel kell készülni. A falun belüli útszakaszokon és a faluba vezető úton növekedni fog a zsúfoltság és a balesetveszély. Az építkezés konfliktushelyzeteket teremt és sok türelmet követel majd, főleg a környék lakóitól.

Abban is teljesen igazuk van a bevásárlóközpont megépítését Ellenzőknek, hogy az üzletközpont átadását követően a Nagyszénás-kert minden utcáján, különösen a bevásárlóközpont leginkább érintett utcáiban növekedni fog az autóforgalom. Ez utóbbi tényt már többen próbálták tagadni vagy jelentőségét csökkenteni azzal, hogy ravaszul összecsúsztatva az igazságot a fikcióval azt állították: az új faluközpont kiválasztott helyszíne eleve egyfajta közlekedési főfolyosónak számít a Szeles utca/Bánya utca/Zsíroshegyi út miatt (igaz), így az ott élők nem tapasztalhatnak majd jelentősebb változást e tekintetben (fikció). Ismétlem: ez természetesen süket duma. A bevásárlóközpont, Nagykovácsi minden lakóövezetéből, úgy fogja magához húzni az autóforgalmat, mint mágnes a vasreszeléket. Olyan autóforgalmat is magára húz, amely egészen addig egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán érintette ezt az területet. Ennek bizonyításához elég ránézni a térképre. Vannak polgárok, akik például a Felső-Zsíroshegyen, Zsíroshegyalján, a Kálvária-kertben, a Sebestyéndombon vagy a főutca túloldalán, tehát az Ófalu hegyoldali részén laknak, s talán nem is érintik a Nagyszénás-kertet soha autóval. Gyermekeik talán nem az itteni óvódát és iskolai veszik igénybe. Vannak, akik legfeljebb gyalog vagy biciklivel jöttek ebbe az irányba a felsorolt övezetekből, például rendezvények idején, kutyasétáltatáskor, vaddisznók elől menekülve vagy sima bóklászás okán. Nem reformátusok, hanem buddhisták. Nem sportemberek, hanem lusták.

Messze elkerülték tehát, elkerülhették Nagykovácsinak ezt a fertályát, az Új Faluközpont területét. Ezrével vannak, akik beérkezvén a faluba, az Ady Endre utcán kanyarodnak el, a Zsíroshegy felé. Még a Nagyszénásalján lakók sem biztos, hogy a klasszikusnak számító Antónia-Bánya-Szeles utca útvonalon közlekednek mindannyian, mert számukra is akad alternatív útvonal.

A bevásárlóközpont megépültével ez az állapot megszűnik. Azokat, akik majd itt akarnak vásárolni –halkan megemlítve a szintén itt kialakítandó önkormányzati épületet is, mint ráadást- az általuk eddig nem használt közlekedési útvonalakon húzza keresztül a CBA. Így, ha esetleg soha nem jöttek erre autóval, akkor a nyitás napjától majd ezt teszik. Naponta százával érkeznek-mennek majd a járművek, csomagtartók és ajtók csapódnak, a természeti környezet és az emberi elme pszichés terhelése növekszik, a madárcsicsergéssel teli hajnalokba belezavar az áruszállító teherautók motorjainak brummogása, növekedni fog a zajártalom és a légszennyezés mértéke, az építkezés befejezése után is. Igaza van az ellentábornak. Ez volt a jó hír.

2. A rossz hír az, hogy az Ellenzőknek fel kell készülniük arra, ha az Új Faluközpontban épülni fog egy Uszoda is. A nagyon rossz hír pedig az, ha ezzel együtt/utána egy Sportcentrum is épül esetleg. Az lesz az igazi Armageddon.

Nem árt, ha már most létrehoznak az ellenzők egy facebook csoportot, nehogy 1-5-7-17 évnyi fáziskéséssel kelljen rohanniuk az események után.

“Riporter: -Egészségügyhöz kapcsolódva: Lesz-e sportcentrum Nagykovácsiban?...

Bencsik Mónika, polgármester: -Hát a Fidesz jelöltje azt mondta, hogy ő ezt már elintézte, úgyhogy Lesz! (nevetés) Ő azt kampányolta, hogy a sportközpont kérdést ő már elintézte és én abban bízom, hogy ez nem az ő személyéhez kötődik, mert ha már el van intézve, akkor akár, ha én nyerem újra a választásokat, akkor én szívesen megépítem, mert építkezésben meg nagyon jó vagyok, úgyhogy én nagyon hiszek abban, hogy lesz, és kell is…” (Részlet a BKTV 2014. Október 4.-én készített riportjából, 36.53-nál)

Ha Kiszelné Mohos Katalin Polgármester Asszony tényleg elintézte, akkor halleluja, hiszem, ha látom. Persze lehet, hogy az iskola mellé épül, de nem árt, ha mindenki tudja, kezdetektől fogva létező elgondolás, hogy egy sportcentrumot alakítanak ki az Új Faluközpont óvódával szemközti, iskolához közeli területén. 2006-ban volt alkalmam kezemben tartani egy ilyen elképzelésnek a látványterveit: természetesen nem lett belőle semmi, a vállalkozó visszalépett. De a terv még 2014-ben is szilárd volt: sport-rekreációs centrum kialakítása a Nagyszénás-kertben. Igaz, van ebben a faluban soha el nem készült Gasztronómiai Iskola, Konferencia Hotel, Nőgyógyászati Klinika, Wellness Szálloda, Amerikai Sándor Pláza, Idősek Otthona, Benzinkút, SPAR, de ezekkel ellentétben, amelyek a falu más fejlesztési területeire épültek volna, nagyon úgy néz ki, hogy az Új Faluközpont valóban lekerült az elátkozott földek listájáról.

Na, ez most azért rossz hír a CBA beruházás ellenzőinek, mert ha ettől, az eredeti elképzelésekhez képest jóval visszafogottabb léptékű, szerényebb bevásárlóközpont megépítésének tervétől és a várható környezeti hatásoktól ennyire kiborultak, akkor egy ilyen komplex sportlétesítménytől egyenesen összeomlanak, mint a horvát határvédelem. Ha ugyanis az Uszoda-Sportcentrum megvalósul, akkor az óvoda-bölcsőde-önkormányzat-CBA szentnégyességgel együtt, már naponta több ezer autó megjelenésével és cirkulációjával számolhat a Nagyszénás-kert minden lakója.

7. A bukás

Leszögezem: ha eddig nem derült volna ki, eleve abszurdnak és képtelenségnek tartom, hogy kövér öt évvel a szerződések aláírása után, egy törvényességi szempontból soha meg nem kérdőjelezett szerződéskötéssel kapcsolatban, egy lezárt és alapvető költségvetési kérdéseket megbolygató témát népszavazásra bocsássanak. Tény: az egész ellenakció egy messzemenően elkésett és több szempontból is rendkívül kínos kísérlet a beruházás megakadályozására. Ne nyomjuk el magunkban azonban a homo ludens-t és mozgassuk meg a fantáziánkat. Tételezzük fel, a népszavazáson győzelmet arat az ellenmozgalom. A falu elutasítja a beruházást. Ez a végeredmény azonnal egy vállalhatatlan, reménytelen és kivédhetetlen konfliktusba sodorja az egész önkormányzatot. A kiindulási alap: Az Önkormányzat a demokrácia törvényeinek és a nép akaratának engedelmeskedve tárgyalóasztalhoz ül a CBA-Príma befektetőivel, akik ennek a földterületnek a magántulajdonosai. Variációk:

1. A tárgyalás már önmagában is rendkívül érdekes és bizarr szituációnak ígérkezik, tekintve, hogy a kitűnő fideszes kapcsolatokat ápoló beruházó, egy részben fideszes pártkatonákkal kitömött testülettel, fideszes segítséggel hatalomra jutott, de nem fidesz tag polgármesterrel kezd tárgyalásokba e kényes ügyben.  A kitűzött célok: az önkormányzat mentesüljön az anyagi és jogi következményektől, a CBA-t ért veszteséget valahogy jóvátegyék és kompenzálják. Megoldásként, a háttérben mozgó kijáró emberek óriási munkával, mindenki számára elfogadhatóan, törvényes kompromisszumot kötve elsikálják a dolgot, a kecske is jóllakik, a káposzta is megmarad. A kezdetektől korrekten viselkedő és akár önkorlátozó jelleggel is minden észszerű építészeti kompromisszumra hajlandó Príma tulajdonosokkal lenyeletik a békát, talán még arra is ráveszik, hogy a felkínált új helyszínen építsék fel az áruházát, bár az eddig tett nyilatkozataik után erre kevés az esély. A Fidesz balliberális ellenzéke a markába röhög, nekik mostanában úgyis minden apró örömre szükségük van, a falu kárörvendő pletykafészkei pedig ettől a naptól fogva Mohos Katalint csak Bukta Katinak hívják a háta mögött. A vérszagra gyűlő újságírók egy darabig úgy döngenek Nagykovácsi körül, mint döglegyek a felpuffadt lótetem felett, de aztán a bölcs tanácsadók által alakított semmitmondó nyilatkozatok után az ügy lecsendesedik. Egy rövid időre. Az Új Faluközponttal ugyanis kezdeni kell valamit, a mókuskerék újra indul, végeláthatatlan belharcok és érvháborúk elevenednek fel ismét.

2. A CBA-Príma a térdét csapkodja a röhögéstől a tárgyalóasztalnál. A megvásárolt 10.000 négyzetméter 2011. óta az övé, érvényes szerződése van pecsétekkel és ügyvédi ellenjegyzéssel, kifizetett érte kövér 200.000.000 Ft-ot, –mellesleg ezzel a tőkeinjekcióval az utolsó pillanatban megsegítve az önkormányzatot – és nem érdekli sem a Fidesz, sem a politikai háttéralku, sem a maszatolás, mert nem fogja hagyni, hogy az egész kereskedelmi szakma és ország-világ rajta röhögjön, ő itt építkezni fog, és belengeti a karját. Ebben az esetben

a.) Az önkormányzat elismeri a tárgyalások kudarcát és testületileg lemond, új választásokat írnak ki.

b.) Lásd 3/b pont.

3. A CBA- Príma elfogadja, hogy nem látják itt szívesen és eláll a tervétől. Nem is kér mást, pusztán csak annyit, hogy a Nagykovácsi Önkormányzat maradéktalanul fizesse vissza a teljes vételárat, valamint a projekt előkészítésébe fektetett minden költségét az elmúlt öt évből, beleértve az építészeti tervezési díjakat, a szakértői díjakat, hatástanulmányok díját, és az építkezés előkészítéséhez nélkülözhetetlen egyéb járulékos költségeket, azzal a csekély mértékű erkölcsi és anyagi kártérítéssel együtt, ami ott a lap alján szerepel, közvetlenül a az elmúlt évek tárgyalásain felszolgált kávék és pogácsák költségei mellett. Plusz az elhasznált fogpiszkálók ára. Ebben az esetben

a.) a lábtörlő alatt kúszó önkormányzat, az ujjacskáit zavartan tördelve tárgyalásokba kezd egy méltányos összeg elfogadásáról /mindent megszavaz és zokszó nélkül mindent visszafizet. Nyilván inkább az első verzió játszik, de bármi legyen a végeredmény, mindenképpen megroppantja Nagykovácsi pénzügyi tartalékait. Az önkormányzat másnap, egy rendkívüli ülést követően bejelenti, hogy az összes létező fejlesztési tervétől visszalép, a civil szervezetek támogatását felfüggeszti, a szociális juttatásokat visszavágja, létszámracionalizálást hajt végre az önkormányzati intézményeknél, befagyasztja a kiáramló pénzeket, ezzel párhuzamosan radikálisan adót emel, hogy egyáltalán lélegezni tudjon. Következmény: az egész csapat megy a levesbe, új választásokat írnak ki.

b.) az önkormányzat megtagadja a Príma követeléseit, adminisztratív hivatali eszközökkel meghiúsítja az építkezés elkezdését, visszaminősít, szerződést bont, gyorstelepítésű drótakadályt, valamint kerítést húz a terület köré, egy pengés dróttal felszerelt Trabantot is bevet, és áll a bírósági procedúra elé. A CBA-Prímát képviselő ügyvédi iroda egy tojáshéjtól még ragacsos, kezdő ügyvédbojtárra bízza a cég képviseletét, hadd örüljön a gyerek és legyen neki is egy klassz referenciamunkája.

Az ügyvédbojtár oda-vissza százszor felmossa a Nagykovácsi Önkormányzattal a padlót, mindezt brutális médiavisszhang kiséretében. Nagykovácsi a címlapra kerül, tüntetések, füttyszó, monnyonle. A Nagykovácsi Önkormányzat minden képviselője csak éjszaka közlekedik a faluban, és akkor is napszemüvegben, kalapban, nehogy felismerjék őket. A Nagykovácsi Önkormányzat természetesen elveszíti a pert, és a teljes követelés összege mellett még a perköltségeket is behajtják rajta. Az Önkormányzat a konkrét vagyoni káron túl, elveszíti minden politikai, erkölcsi és morális hitelét, attól a naptól kezdve lasszóval és százhetven ökörrel kell idevontatni a befektetőket, amennyiben akad olyan hülye, aki hajlandó vállalni egy ilyen inkorrekt faluban a kockázatot. A képviselőtestület természetesen feloszlik, a polgármester azonnal lemond. Nagykovácsiban a Fidesz többé labdába sem fog rúgni, mert nincs az a párt, amelyik egy ekkora lebőgésből talpra áll: Pájer Árpád minden hátszél nélkül, nyolc évig állt a kormányrúdnál, Bencsik Mónika pedig ezer viharban vezette a hajót a konfliktusok tengerén, három sikeres ciklussal a háta mögött elbúcsúzva, míg KMK, a Magyarország legnagyobb politikai erejének számító mozgalom nyílt támogatásával győztes polgármester egy év alatt bedobja a törölközőt. Azt hiszem amikor a Viktor ezt meghallja, egy kicsikét morcos lesz a helyi fideszes csipet-csapatra, de a szaftos következményekről majd beszámol az Index, én meg ott elolvasom, így lesz kerek ez a történet. 

A bejegyzés trackback címe:

https://zordidok.blog.hu/api/trackback/id/tr517819948

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2016.05.04. 18:48:49

Koskovics Éva, facebook.

Nem vagyok facebook tag, ezért a blog sincs bekötve a facebookra, így csak ilyen faramuci-keresztkommenteléssel tudok reagálnI. Köszönöm az elismerő szavakat, kívánok önnek Szép napot és Szép napokat.

Bubu64 2021.02.27. 16:10:10

Most már értem a CBA építkezés hátterét.
süti beállítások módosítása