Nagykovácsi blog. Határtalanul, de a határokon belül maradva. Kibeszélő.

Zord idők

Mire a levelek lehullanak 1.

Jégkatasztrófa Nagykovácsiban. 2014. December 1.- 2. / Negyedik rész / Levélváltás az önkormányzattal / lezárás

2015. december 18. - zord íjász

2004, jégvihar Nagykovácsiban / levelek jégburokban

Az alábbi poszt egy levélváltás szó szerinti másolata és a tanulságok leszűrése. 

2015. December 9.-én, 8.31-kor, a  Nagykovácsi jégkatasztrófáről szóló 3. részes szösszenetem (1. Majd, ha fagy, 2. Fagypont 3. Tegnap már késő lesz) lezárásaként  információ-kéréssel fordultam a Nagykovácsi Önkormányzathoz. A levelet elküldtem mindenkinek, akiről úgy gondoltam kompetens, és hasznos, ha látja.

 • polgarmester@nagykovacsi.hu
 • szemesy.alpolgarmester@nagykovacsi.hu
 • fodor.kepviselo@nagykovacsi.hu 
 • klein.kepviselo@nagykovacsi.hu
 • honti.kepviselo@nagykovacsi.hu 
 • gerely.kepviselo@nagykovacsi.hu 
 • tegzes.kepviselo@nagykovacsi.hu 
 • szabo.kepviselo@nagykovacsi.hu 
 • fegyveres.alpolgarmester@nagykovacsi.hu
 • jegyzo@nagykovacsi.hu 
 • holeczi.bizottsag@nagykovacsi.hu 
 • erdelyi.bizottsag@nagykovacsi.hu

A levelem:

Tisztelt Polgármester-Asszony! Tisztelt Alpolgármester-Asszony! Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő-Asszony! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Jegyző Úr! Tisztelt PB tagok!

Remélem minden szóba jöhető illetékest sikerült megszólítanom.  Szeretném, ha tájékoztatnának engem az alábbi kérdésekkel és témakörökkel kapcsolatban:

 

 • Hol találhatom meg a település 2014. Februárjában elkészített, Veszélyelhárítási Tervét?
 • Miért nem volt elérhető, az elmúlt egy év alatt a honlapon, a Veszélyelhárítási terv? 
 • Ha ez nem fellelhető, akkor hol találhatom meg a település új Veszélyelhárítási Tervét?
 • Mikor készült el az új Veszélyelhárítási Terv?
 • Változott-e a település kockázati besorolása a kötelező érvényű felülvizsgálat alkalmával?  
 • Hol találhatóak azok a szerződések, amelyek a  Veszélyelhárítási Terv kidolgozásában közreműködő külsős tanácsadók díjazásáról nyújtanak tájékoztatást?
 • Tervezik esetleg, hogy egy, a leglényegesebb információkat tartalmazó, önálló nyomtatott kiadványt a polgárok rendelkezésére bocsássanak e témakörben, és/vagy esetleg online felületen és a Tájolóban készülnek tájékoztatni a lakosságot a vészhelyzetek/katasztrófahelyzetek idejére szolgáló, a követendő magatartási szabályok és protokollok megismertetésével kapcsolatban?
 • Milyen intézkedéseket hoztak az elmúlt egy évben, hogy a 2014. decemberi jégkatasztrófa idején tapasztalt anomáliák és problémák ne fordulhassanak ismét elő?

Egyáltalán nem várom el Önöktől, hogy bármiféle internetes tartalmat olvassanak, de ha nem lenne világos, hogy miről beszélek, vagy a kérdéseimben megfogalmazott  konkrét problémák és intézkedések kapcsán bizonytalanok lennének, itt megtalálják az összes felvetést, ami érdekelne enegem a Veszélyelhárítási Tervtől elkezdve a megafonokig:

http://zordidok.blog.hu/2015/12/09/tegnap_mar_keso_lesz 

Amennyiben közérdekű adatigénylésként kérik a levélben megfogalmazottakat, kérem jelezzék, semmiféle problémát nem okoz,  csak arra gondoltam, először kigpróbálom a nagykovácsi polgár útját. Válaszukat, levelüket,bármi is álljon abban, a lényegi tartalmat illető részben, változtatás nélkül fel fogom rakni a blog oldalára.

Kívánok Önöknek Jó Munkát és Jó Egészséget

Köszönettel

Kósa-S. Péter

Az egyetlen (mindenkinek elküldött) közbenső választ még aznap, mondhatnám postafordultával, dr. Fegyveres-Fiskál Gábortól kaptam, ezt külön Köszönöm.:

Tisztelt Kósa-S Pérer! Köszönöm a levelet és egyben tájékoztatom, hogy a feladat komolyságát mi sem mutatja jobban, mint az a tény, hogy a következő KT ülés előtt a téma egyik hazai atyját hallgatja meg az ülés. Kérem tisztelje meg Ön is jelenlétével a találkozót. Üdvözlettel, Fegyveres-Fiskál Gábor alpolgármester 

Az ülésen nem tudtam részt venni, de amint felkerült a napirend a honlapra, ránéztem, és abban nem szerepelt, (és most sem szerepel) hogy ott lesz a téma hazai atyja. Én ebből a levélből megtudtam ezt, de honnan kellett volna tudnia ∼6000 másik választópolgárnak? Hátha érdekelt volna valakit. Ez egyébként, ebből a szempontból ritkaságnak számító kritika a részemről, -és ez sem egy egetverő kritika- mert a nagykovácsi honlap, a megújítása óta (Bencsik Mónika idején) gyakorlatilag a tárgykörök 95 százalékában, és különösen az aktuális hírek tekintetében, kimagaslóan jól teljesít: gyors, pontos, informatív.

A hivatalos válasz megérkezett tegnap, 2015. December 17. -én, 16.07-perckor

Tisztelt Kósa-S. Péter!

Először is köszönöm Nagykovácsi biztonságáért való aggodalmát és hogy időt, energiát áldoz arra, hogy felkutassa a lehetséges hiányosságokat.

A levelében feltett kérdésekre az alábbi tájékoztatást adom:

 • Hol találhatom meg a település 2014. Februárjában elkészített, Veszélyelhárítási Tervét?
 • Miért nem volt elérhető, az elmúlt egy év alatt a honlapon, a Veszélyelhárítási terv? 
 • Ha ez nem fellelhető, akkor hol találhatom meg a település új Veszélyelhárítási Tervét?
 • Mikor készült el az új Veszélyelhárítási Terv?

A települési veszély-elhárítási alapterv a település védelmi tervezésének alapdokumentuma, amely a jogszabályi előírás szerint (2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet alapján) Nagykovácsiban is elkészült. Ez a védelmi terv a Helyi Védelmi Bizottság és a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség jóváhagyása után lépett életbe, amelynek felülvizsgálata és adatainak pontosítása ez év tavaszán megtörtént. A települési veszély-elhárítási alapterv nem nyilvános, rendeltetése, hogy a katasztrófák következményeinek a katasztrófaveszély, veszélyhelyzet elhárítása, csökkentése érdekében a település védelmének irányítását összefogja és a települési pv. parancsnokság részére – amelynek vezetője a település polgármestere – feladatot határozzon meg. E terv segítséget nyújt a védekezésért felelős személy részére a katasztrófavédelmi feladatok ellátásához, a jóváhagyott terv szerint intézkedik az emberi élet, a lakosság alapvető ellátásának biztosítása, a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, a létfontosságú rendszerelemek védelme és a katasztrófa következményeinek csökkentése érdekében. A veszély-elhárítási terv célja nem más mint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. §-ban felsorolt természeti, civilizációs, valamint egyéb eredetű veszélyek következményeinek elhárítása, csökkentése érdekében szükséges szakmai döntések támogatása.

 • Változott-e a település kockázati besorolása a kötelező érvényű felülvizsgálat alkalmával?  

A település kockázati besorolását az Önkormányzat a vonatkozó szabályzók szerint az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség együttműködésével elvégezte és felterjesztette a Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé, figyelembe véve a 2014-es téli eseményeket. Figyelembe véve a hasonló események bekövetkezési valószínűségét, az elmúlt húsz évben történt hasonló események alapján, a település katasztrófavédelmi kockázati besorolására III. katasztrófavédelmi osztályra tett javaslatot, amelyet a fent nevezett szakmai szervezetek elfogadtak és belügyminiszter felé továbbítottak.

 • Hol találhatóak azok a szerződések, amelyek a  Veszélyelhárítási Terv kidolgozásában közreműködő külsős tanácsadók díjazásáról nyújtanak tájékoztatást?

A település védelemigazgatási rendszerében felmerülő feladatok kezelése érdekében 2014. decemberében kötött szerződésbe a titkárságon lehetséges betekinteni.

 • Tervezik esetleg, hogy egy, a leglényegesebb információkat tartalmazó, önálló nyomtatott kiadványt a polgárok rendelkezésére bocsássanak e témakörben, és/vagy esetleg online felületen és a Tájolóban készülnek tájékoztatni a lakosságot a vészhelyzetek/katasztrófahelyzetek idejére szolgáló, a követendő magatartási szabályok és protokollok megismertetésével kapcsolatban?

Az Önkormányzat 2016-ban egy átfogó, több veszélyhelyzet feldolgozását tartalmazó kiadvány megjelentetését tervezi, amit mindenki számára elérhető módon, papír formában kíván kiadni. Az Önkormányzat honlapján eddig is történt lakossági tájékoztatás különböző nagy tömeget érintő veszélyhelyzetek magatartási szabályairól, amelyet továbbra is fenn kívánunk tartani, valamint a Tájolóban is meg kívánunk jelentetni ilyen jellegű cikkeket. Ezen túl a katasztrófavédelem honlapján is találhat az érdeklődő hasznos tanácsokat egy-egy veszélyhelyzetben követendő helyes magatartási szabályról.

 • Milyen intézkedéseket hoztak az elmúlt egy évben, hogy a 2014. decemberi jégkatasztrófa idején tapasztalt anomáliák és problémák ne fordulhassanak ismét elő?

A legnagyobb problémát a település egyutas megközelítési lehetősége, a veszélyhelyzet idején a közeledés korlátozása jelentette. Mint ahogy Ön is tapasztalta, a növényzet visszavágása az út mentén megtörtént, amely az út kezelőjének, a Magyar Közútnak a feladata. A másik nagy problémát az elektromos hálózat kiesése jelentette. A lakosság önmentő képességének fejlesztése érdekében kértünk és kérünk ma is mindenkit, akinek van rá lehetősége és szükségesnek tartja a kieső elektromos áram pótlásához szerezzen be benzin üzemű aggregátot. Ezen túl javasoltuk és javasoljuk, hogy mindenki tartson otthon 3 napra elegendő száraz és nem romlandó élelmiszertartalékot, ásványvizet. A település befogadó helyet működtet (Kispatak Óvoda Kaszáló utcai székhelye), amelynek egy, az elektromos hálózat kiesése esetén történő aggregátoros megtáplálásának kialakítása folyamatban van. Ezen kívül a közelmúltban beszerzésre került 3 db nagy teljesítményű mobil aggregátor, 3 db 1500 m hatótávolságú kézi hangosbeszélő, valamint 6 db URH rádió.

Az Önkormányzat a katasztrófavédelmi feladatainak elvégzésében továbbra is támaszkodik a lakosság együttműködésére, kéri megértését, hiszen ha bekövetkezik egy veszélyhelyzet a korábban megszokott „kényelmi szolgáltatások” háttérbe szorulnak, és az életmentés válik elsődlegessé.

Felvetett kérdéseit és megértését megköszönve,

üdvözlettel,

Kiszelné Mohos Katalin

polgármester

 1. A válaszlevelet Köszönöm itt, és e-mailban is megköszöntem.
 2. Korrekt, udvarias, és őszinte levél, a maga politikusi kategóriáján belül.
 3. “Először is köszönöm Nagykovácsi biztonságáért való aggodalmát és hogy időt, energiát áldoz arra, hogy felkutassa a lehetséges hiányosságokat. A dolgozó népet és a blog.hu szerverét szolgálom.
 4. Köszönöm, tudom, mire szolgál a Veszélyelhárítási Terv, annak minden sorát elolvastam és kijegyzeteltem, a posztok elkészítéséhez.
 5. A Veszélyelhárítási Terv nem nyilvános. Nem lepődtem meg. Hazudtam, átfogalmazom: nem nagyon lepődtem meg. Így már érthető miért nem találtam meg korábban egyetlen önkormányzat honlapján sem, pedig elég sokat megnéztem. Hogy vannak olyan települések, amelyeknek esetében teljes egészében titkosak, az egyértelműen helyes, és az is teljesen rendben van, ha általában véve, egyes részletei titkosak. Ezt le is írtam. Én sem tájékoztatom a betörőket a vagyonvédelmi módszereimről a neten. De az, hogy rendelkezem ilyesmivel, az nem titok, sőt kifejezetten elriasztó szándékkal közlöm is a kertkapun. Civil vagyok, így megengedhetem magamnak az értetlenkedést: az a Veszélyelhárítási Terv, ami kizárólag, minden vonatkozásában belső használatú, csak akkor elfogadható, ha a vészhelyzeti protokollok, alapvető vészhelyzeti tudnivalók, magatartási szabályok és standardok tekintetében a lakosság részletes felkészítést és tájékoztatást kap.  Mindegy, nem az én felelősségi szintem. Tudomásul veszem: nem nyilvános.
 6. A 2014, decemberi jégkatasztrófa ominózus, és részleteiben is taglalt tapasztalatai alapján, nekem úgy tűnt/tűnik, hogy a Veszélyelhárítási Terv kissé hiányos lehet. Ha nem az, hanem rendkívül magas színvonalon elkészített és minden részletre kiterjedően pontos útmutatásokkal szolgáló dokumentum, akkor, hogy cinikus legyek, talán nem csak a civil lakosság számára nem volt nyilvános, hanem a katasztrófahelyzet kezelésében résztvevő egyes illetékesek számára sem, ugyanis kizárólag ez magyarázhatja mindazt, ami ebben a videoanyagban is elhangzik az önkormányzat felkészülési színvonalát illetően.
 7. A település kockázati besorolása nem változott: erről az önkormányzat bizonyosan tájékoztatást adott a lakosság részére, a Törvény szerint, csak én nem találom sehol, és csak én nem tudok róla. Előfordulhat. Nem egy nagy ügy, persze, de az a gyanúm, hogy a polgárok egy részénél ez lett volna az első alkalom, hogy egyáltalán halljanak erről, ami máris növelte volna az érdeklődési kapacitást, e nem elhanyagolható témakörben.
 8. “A település védelemigazgatási rendszerében felmerülő feladatok kezelése érdekében 2014. decemberében kötött szerződésbe a titkárságon" bele fogok tekinteni. Talán van valami, hm…technikai akadálya annak, hogy ez, az adófizetők pénzének felhasználását érintő szerződés, nyilvánosan elérhető legyen a honlapon? Tiltja a Törvény? Túl sok munkába kerül az előkeresése és a digitalizálása? Talán nem számít közérdekből nyilvános adatnak?Remeteszőlősön például, anno, nyilvános testületi ülésen, külön napirendi pontban tárgyaltak ennek részleteiről, idéztem belőle. Igaz, régen volt, azóta minden nagyon más.
 9. “Az Önkormányzat honlapján eddig is történt lakossági tájékoztatás különböző nagy tömeget érintő veszélyhelyzetek magatartási szabályairól,…” Sajnálom, de az már meghaladja a szellemi kapacitásomat, hogy ehhez bármit hozzá tudjak tenni. Ami a témába vágóan lényeges volt, azt idéztem, a többi néma csend, és tudom, a rádió sem számolt be a Nagykovácsi helyzetről.
 10. Az, hogy az  Önkormányzat 2016-ban, több, mint egy évvel a jégkatasztrófa után - és négy évvel a Kutya-hegyi tűz után - “egy átfogó, több veszélyhelyzet feldolgozását tartalmazó kiadvány megjelentetését tervezi, amit mindenki számára elérhető módon, papír formában kíván kiadni,” az  egy messzemenően támogatható kezdeményezés.  Csak remélni lehet, hogy az Önkormányzat pártpolitikai alapon felépített legendásan jó kapcsolata a Teremtővel, segít majd megelőzni azt a szomorú helyzetet, hogy egy katasztrófahelyzet előbb köszönt be a településre, mint ahogy a lakosság megismerhetné ennek, az elmúlt egy évben nem túlságosan forszírozott kiadványnak a belső tartalmát.
 11. Az aggregátorok, URH rádiók, hangosbeszélők, valamint a kijelölt melegedő elektromos hálózatának átalakítása egyértelműen pozitív, hasznos, üdvözlendő változás, és a hasznos tanácsok sem feleslegesek. A képviseleti demokrácia lényege alapján, a döntések  joga és felelőssége az Öné és a közbizalmat birtokló testületé, a csatolt részekkel egyetemben, Tisztelt Polgármester Asszony, így természetesen semmiféle módon nem erőltetem a továbbiakban az harmadik poszt végén megfogalmazott ötleteimet, amely az elektronikus úttal párhuzamosan kiépített tájékoztatási formákat is preferálja. (hirdetőoszlopok, előre legyártott tájékoztató anyagok, stb.) Önök intelligens, felkészült emberek, a Titkok és a Veszélyelhárítási Terv Tudói, akik tudják, mit cselekszenek, én pedig civilként elmondtam mindent, amit ezzel kapcsolatban elmondhattam. 
 12. Kívánok Önöknek Boldog Karácsonyt, valamint Katasztrófáktól Mentes Napokat az Új Évben is! 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://zordidok.blog.hu/api/trackback/id/tr268181272

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2016.05.04. 19:10:30

Fegyveres Fiskál Gábor-facebook

Köszönöm.

Én, minta “transzparencia ikonja” sajnos mindig “kímerítő” vagyok: szakmai ártalom, de soha nem tagadom meg magam, és előre szóltam. Ott van az “Aki az íjat feszíti” állandó oldalon az olvasóknak szóló figyelmeztetés.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2016.05.04. 19:12:25

@zord íjász: kimerítő, rövid í-vel, csak nem tudok jól figyelni három felé.
süti beállítások módosítása