Nagykovácsi blog. Határtalanul, de a határokon belül maradva. Kibeszélő.

Zord idők

Hájvéj

A hadak útjai 1.- A Virágos sétány fotókrónikája

2016. október 04. - zord íjász

Ez a poszt a Nagykovácsi útjait, utcáit, útfelújításait bemutató sorozat első fejezete.

Az alapok

A Virágos sétány Nagykovácsi főközlekedési és gyűjtőútjainak egyike. De a teljes hosszát tekintve, csak 2016-tól, pontosabban alig öt napja lehet róla elmondani, hogy valóban megfelel ennek a feladatnak az ellátására, és autózásra rendeltetésszerűen alkalmas. 

A település minden útja és utcája funkciójától, méretétől és jelentőségétől függően, (a többször módosított HÉSZ alapján, link oldalt) önálló besorolási/tervezési osztály alá esik, úgy mint:

 1. 11104sz. út: K.VI., B.V. ( Ez a főút Budapest felé, mindenki ismeri, a zsákfalu egyetlen kapocsa a Bűn Városához és minden máshoz)
 2. gyűjtőutak: B.V.
 3. kiszolgáló (lakó) utak: B.VI. 

A település közútjai közül:

 • az országos út (11104sz.út) önálló övezet. Övezeti jele: Köf.
 • gyűjtő út önálló övezet, övezeti jele: Kögy.

Az önkormányzati úthálózaton belül gyűjtőúti, ill. kiemelt lakóúti szerepet betöltő utak az alábbiak:

 • gyűjtőutak:-  Erdősétány u.-  Virágos sétány-  Vértes u. (részben),-  Zsíroshegyi út (részben)- Bánya utca (részben) - Rákóczi utca- Ady Endre utca- Turista út
 • kiemelt lakóutak: - Park utca  - Bánya utca (részben) - Antónia utca - Nagyszénás utca - Sport u. (részben) - Templom köz - Kolozsvár tér - Kolozsvár u. - Erdő utca (részben) - Kecskeháti terület déli lakóutcája - Puskin utca (részben)

Porban az igazság

A  főközlekedési és gyűjtőutak, valamint a kiemelt lakóutak mindig prioritást élveznek a felújítások, az aszfaltozások, a vízelvezető árkok,  a ritkaságszámba menő járdák és a közvilágítás kiépítésekor. Így volt ez a múltban, amíg csak az Ófalu jelentette a valamikori falut, és így történt a Víg End korszakban is, amikor a zártkerti övezetek kiépültek. A Nagyszénás-kert és a Kálvária-kert ezen belül is egy önálló történetet képez, mert e két modern kertvárosi részben minden közmű (víz, gáz, csatorna, villany, telekommunikáció) és valamennyi belső út, tehát a teljes infrastruktúra kiépítése -kis túlzással- gyakorlatilag egy időben történt meg, és nem szakaszosan, hosszú évekkel eltolva, mint a hegyvidéki falusias/zártkerti övezetekben.

A Virágos sétány ősídők óta, bizonyíthatóan létező arculati eleme volt a tájnak, ahogyan az itt is látható, a video jelzett időpontjában: a jellegzetes, ültetett facsoport, már 1946-ban is eltéveszthetetlenül felvéste magát a fotókra.

A sétány,-kezdetben természetesen hivatalosan név nélkül-, kialakulásától kezdve nem volt több, mint egy mezőgazdasági út. Lónak, szekérnek, traktornak megfelelt, és ez 1971-ig, a hegyvidék felparcellázásáig elfogadható állapot volt. A zártkertek friss telektulajdonosai nem számíthattak másra. A Víg End korszak azonban már harminc éve lökte a bádogházakat, sufnikat, fészereket, faházakat, majd téglaépületeket a Nagyszénásra, és a Virágos sétány még mindig csak egy gödrökkel, kátyúkkal, vízmosásokkal tarkított, az autók tengelyét gyilkoló porszalag maradt, amiben csak a sáros, latyakos, havas időszak jelentett változatosságot… vagy inkább permanens használhatatlanságot az egyre bővülő autóforgalom számára.

Közhely: a jóhoz gyorsan hozzászokik az ember. Nem most fogom utoljára megemlíteni, hogy Nagykovácsi robbanásszerű, gyors fejlődésében és változásában, 10 év történelmi távlat. Szinte visszaemlékezni is nehéz, milyen kínkeserves program volt az önkormányzatnak megküzdeni a Virágos sátány közlekedésre alkalmas szintentartásával. Gyűjtő út volt: elvileg járt neki a gondoskodás. Tavaszonként illetve nagy esőzések után jöttek a gréderek a széles tolólapáttal, és simították, egyengették, planírozták, illetve olykor murvázták/mart aszfalttal terítették az utat, hogy ideig-óráig használni lehessen. Pénzzabáló és reménytelen küzdelem volt.

A Virágos sétány első szakaszát, ami történetesen a Nagyszénás-kert felső utcáját/lezárását képezte, végül 2007 szeptemberében aszfaltozták le. Ez volt az első komolynak tekinthető, igényes aszfaltozás itt. Ez egy jó minőségű aszfaltút lett, amelynek megépítési költségét (a kertvárosi terület többi infrastrukturális beruházásával együtt) a Nagyszénás-kert telektulajdonosai állták, a telkenkénti ~2,5/3 millió Ft befizetésével. A Virágos sétány a Szeles utcától a Muskátli utcáig szilárd burkolatot kapott: ez ∼ 650 méter. Ekkor töltötték fel illegálisan a Virágos parknak helyet adó terület jelentős tömbjét szeméttel, törmelékkel, sittel, földdel… és amelyből egy tekintélyes részt a jelenlegi önkormányzat - a park kialakításához nyújtott támogatásként- egy hónappal ezelőtt elszállíttatott. 

viragos_setany.pngA Virágos sétány: amit elválaszt, az alul (javarészben) a Nagyszénás-kert szimmetrikus tömbje, felette a Nagyszénás virágos utcái. A vörös vonal a 2007-es, I. aszfaltozási szakasz, a kék pedig a 2016-os, II. szakasz.

Múltidéző: a Virágos sétány I. szakaszának aszfaltozása 2007-ben

1. A Virágos sétány 2002 telén, boldog kutya hidegben. A sétány is csak egy-másfél nyomvonalon volt járható, de ez felüdülésnek számított a göröngyös, gödrös állapotához képest: legalább ilyenkor sima volt.

2.

3.

4. 

A változás éve: 2007. Elkezdődnek a Virágos sétány I. szakaszának aszfaltozási munkái

5.A Virágos sétány a kiszedett úttükörrel 2007-ben, a Muskátli utca felől, valahol a messzi távolban a Szeles utca.

6.7.
8.
A 4.-es képen a határozott, keresztbe futó sáv, illetve itt, a kép előterében a leszúrt karó, a kifeszített madzaggal jelzi a 2007-es felújítás szakaszának végét.

9.

A Virágos sétány leaszfaltozott első szakasza és a Patchwork/ II. szakasz találkozása, a 2011-es állapot szerint

10.

Két fotó (lent is) szintén 2011-ből, de készülhetett volna bármikor. Az út a mai napig rendületlen minőségben, jó állapotban szolgálja a polgárokat.

11.

 A Patchwork - A Virágos sétány II. szakasza

A Virágos sétány hátsó szakaszának felújító aszfaltozására  mostanáig, tehát 9 évet vártak a lakók. Nem töltötték tétlenül azelőtt sem az éveket, közlekedni azért kellett valahogy: saját pénzüket és energiájukat tolták nagyobb részben/olykor felerészben az útba: a záró szakasz kapott egy szegély nélküli, szerény alapozású aszfaltcsíkot …állagában tartott, amíg tartott.  A környék lakói ismerték a régi közmondást: Magad uram, ha szolgád nincs. Így állt elő az a különös helyzet, hogy a Virágos sétány II. szakasza, az itt élők anyagi támogatásának is köszönhetően, előbb kapott aszfaltozást, mint az I. szakasz.

2008-ban hangzott el: 

Dékány Angella - képviselő: “Így építettük meg a Virágos sétány még be nem fejezett részét is az idén a lakótársainkkal. Fél évig szerveztünk, erről szeretném most megosztani a tapasztalataimat. Sokan kezdeményeznek ilyen összefogást, de a végére általában 4-5 lakos marad. A Virágos sétány kivétel volt, ott rögtön, az első kezdeményezésre fizetett az utca lakóinak 90%-a, sőt az utca fölött lakók is. Több férfi is megkeresett, hogy ha nem lesz elég a pénz jönnek ők is segíteni dolgozni. Köszönjük a segítséget a Polgármester Asszonynak, a Jegyző úrnak, Szimeth Istvánnak, a Puhi Tárnoknak és Jager Istvánnak, aki azonnal szállított nekünk mindent, amit kértünk. Segítsünk minden ilyen kezdeményezést!…” (http://www.nagykovacsi.hu/upload/jkv%202008/kt.-2008.-szeptember-24.pdf 7. oldal)

Egyik szomszédom 42.000 Ft-ot fizetett be annak idején, de ahogy a többi lakossági önerőből (is) épülő útjavítás/aszfaltozás esetében, az egyes lakók anyagi lehetőségeikhez mérten, különböző összegek formájában adták össze a felújítások végső költségét, amelyek rövid időre emelték a közlekedési komfortot. 

A 2013-as költségvetési koncepcióhoz, Dékány Angella exképviselő és exalpolgármester egy írásbeli véleményt csatolt, ebből is idézek: “…A Kolozsvár utca hátsó (Kastély felőli) szakaszának megépítését szintén kiemelt feladatnak tartom, valamint a Virágos sétány hátsó (kb. 500 m) szakaszának meleg aszfaltos megépítését. Ez az útszakasz jelenleg mart aszfaltos kialakítású gyűjtő út, teljes közműellátottsággal és beépítettséggel, három esetben lakossági önerővel épült meg. A rácsatlakozó meredek utcákról az útra zúduló víz rendszeresen megrongálja az útfelületet…A megvalósulás esetén lakossági hozzájárulás ismét várható…

Kis szőrszálhasogató pontosításként, nem kb., hanem pontosan 500 méter hosszú. Természetesen a záró útszakasz tartós és jó mínőségű aszfaltozása soha sem kerülhetett szóba: a Nagyszénás-kert telektulajdonosaiból ezt ki lehetett vasalni, mert a háttérfejlesztési hozzájárulás a közművek kiépítésének/ építési engedélyek kiadásának feltétele volt, de ilyen horribilis költséget a virágos utcák lakói ( családi házban élő állandó lakók és kis üdülőtulajdonosok vegyesen) önmagukban semmiképpen nem tudtak volna felvállalni. Az önkormányzatnak azonban nem maradt pénze az út - a Virágos sétány I. szakaszához hasonló- magas színvonalú befejezésére, a lakossági segítség felajánlása mellett sem. Az akarat hiánya vagy az általános pénztelenség…már soha nem derül ki.

Az viszont tény, hogy a csak a legszükségesebb, minimális mértékű alapozással bíró hátsó, szilárd burkolatú szakasz nem bírta sokáig a strapát. A szüntelenül toldozott, foltozott, folyamatosan meleg aszfaltpalacsintákkal kátyúzott, más utakból felmart aszfalttal ideiglenesen leterített, illetve murvával kozmetikázott( és ilyenkor legfeljebb fél óráig csinos út), teljesen elpusztult az évek során: a Virágos sétány II. szakasza lett a Virágos-patchwork, a folt hátán folt dizájnos út.

A lakberendezésben költségkímélő és látványos stílus, de a közlekedésben kevésbé hasznos. Egy idő után már azt sem lehetett megállapítani, hogy az egyes foltok az utat vagy a foltokat foltozzák. A házak gombamód nőttek ki a földből a virágos utcákban, a sétány hátsó szakasza felett is, és a betonmixerek/betonpumpás teherautók, a maguk 24 tonnás súlyával folyamatosan gyötörték a felületet. A fagyok is dolgoztak rendületlenül. Akkora gödrök keletkeztek az útnak ezen a részén, hogy a terepjárók is kikerülték őket, és ebben semmi túlzás nincs. Esőzések után a madarak fürdőkádnak használták a kátyúkat és ezek sétáló/kóbor kutya/rókaitatónak is első osztályúak voltak. Azok a közveszélyesen primitív autósok -ilyenből sok van faluszerte- akik 100 km/h -val söpörtek végig az I. szakasz jó mínőségű aszfaltján, a patchwork szakaszhoz érve szinte padlófékkel lassítottak, majd vad és lassú szlalomozásba kezdtek. Volt egy esti kocogó, aki mindig a patchwork széléig futott el: ez volt a határvonal. Onnan fordult vissza a Szeles utca felé, a Virágos sétány elejéhez. Érthető: nem kellemes a szilánkos bokatörés, a sötétben.

És még így is megérte. A Virágos sétánynak ez a második/hátsó/záró traktusa a falu legszebb örökpanorámájú telkeivel csábította és csábítja mai napig a vevőket. Valamit valamiért, vagy ahogy a halhatatlan szlogen mondja, amely Nagykovácsi emblematikus hivatali kiszólása volt az egyik indignálódó lakó felé: “Tudták hová költöznek, nem?”  Tudták. A fröcskölős, zötykölődős, poros, autószétverő rettenetéért, az itt lakóké Nagykovácsi legháborítatlanabb kilátása: övék a Körtés, a Békás tó, a Kereszt mező völgye, a Natura 2000 nyugalma, és a Lovastanya nyargalászó lovainak látványa. Egy átlagos kilátás a Virágos sétány utolsó szakaszáról letekintve (azóta ezek a telkek javarészben beépültek):

12.

Patchwork fotókrónika: a  II. szakasz felújítás előtti állapota

Mart aszfaltos útfelújítás 2012-ből:

13.14. 15.16.17.

Kátyú tábornok

(fotók 2011/2012-ből)

18.
Az Patchwork szakasz -hasonlóan az első szakaszhoz- tulajdonképpen ilyenkor volt a leginkább használható, mert a kátyúkba palnírozott hó kisimította a felületet …amíg nem állt be a jeges fagy.

19.

20.21.22.23.
24.25.26.27.28.29.
30.31.

32.

Ez az utcakép -amely pl. az előző három fotón is szerepel- azóta gyökeresen átalakult. A jobb oldalon látható emblematikus tujasorral együtt a többi facsoport jelentős része is nyomtalanul eltűnt az új építkezések nyomán. 

33. 34.
35.

Minden jónak, és állítólag minden rossznak is vége szakad egyszer. 2016-ban az önkormányzat úgy döntött, hogy véget vet az áldatlan állapotoknak a Virágos sátány második, még felújítatlan 500 méterén is, amit részben a kormányzat egyik “belterületi  lakó-utak rekonstrukciójára” kiírt pályázata tett lehetővé. Az önkormányzat pályázott és nyert. A megnyert összeget négyfelé osztotta: a Tátika, a Rózsa és a Fenyő utca rendbetételére is jutott a forrásból, (szegélyek, útfelület rekonstrukció, ároktisztítás, padkák építése vegyesen) de a Virágos sétányból egy 150 méteres szakasz is ebből a pénzből újult meg.

"2. helyszín: Virágos sétány

Elvégzendő feladat:

 • útrekonstrukció 750m2 felületen (150m hosszon, 5,0m szélességben)
 • károsodott burkolatok bontása, útalap helyreállítása (20cm M50), kátyúzás,
 • tükörképzés, tömörítés, keresztesés kialakítása
 • kétoldali süllyesztett, illetve „K” szegély építése, bevezető surrantókkal.
 • 6cm AC-22 aszfalt kötőréteg készítése,5 cm AC-11 aszfalt kopóréteg készítése
 • padka korrekció, meglévő árok kitisztítása”

A Virágos sétány maradék 350 méterének pénzügyi forrására a fellelhető adatokban nem bukkantam rá, mert e vonatkozásban az információáramlás meglehetősen fideszes,… de még az a csoda is elképzelhető, hogy én voltam felületes. Azt mindenesetre kétlem, hogy 100 %-ban lakossági önerő képezte volna a költségek vállalását: majd frissítem a posztot, ha már megkaptam a válaszokat. A közbeszerzést a STRABAG nyerte meg fővállalkozóként, és a négy utca rekonstrukciójára szétosztott keret becsült összértéke 26.650.000 Ft volt. ( ténylegesen végül 25.155.847 Ft, az elvégzendő munkák részletes listája, műszaki tartalma a linken elolvasható)

A Virágos sétány Patchwork-szakasza tehát, 9 évvel az első rész leaszfaltozása után, új ruhát kapott. A második fejezet összehasonlító, “Ilyen volt-Ilyen lett" képgalériája megmutatja, hogy milyet.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://zordidok.blog.hu/api/trackback/id/tr9411728163

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása