Nagykovácsi blog. Határtalanul, de a határokon belül maradva. Kibeszélő.

Zord idők

Mire a levelek lehullanak 4.- A szabadság határai: Dr. Péterfalvi Attila Adatvédelmi Ombudsman állásfoglalása, 2016. December 16.

Állásfoglalási kérelem a közterületi fotózásról, a fotóarchívumról, a nyilvánosságról, a személyes adatok és a magánszféra védelméről, avagy állásfoglalás egy korábbi állásfoglalásról

2017. március 06. - zord íjász

1. Melegített pite.

Györgyi Zoltán főépítész tartott egy előadást 2012-ben, az Öregiskolában, amelyben két tucatnyi családi ház fotóját használta fel illusztrációs anyagnak. Én az előző évben állásfoglalási kérelmet nyújtottam be az adatvédelmi biztoshoz, pontosan ebben a tárgykörben, a közterületi fotógalériám létrehozásának jogi hátterét és feltételeit tisztázva. Az előadás idején már hat hónapja kezemben volt az ombudsman válasza. A főépítész előadásáról készített beszámolómhoz a házakról készített saját fotóimat mellékeltem, és könnyű szívvel  töltöttem fel azokat az internetre, mert tudtam, mit kell tennem ahhoz, hogy minden esetleges jogi kellemetlenséget elkerüljek. A beszámoló, valamennyi fotóval, kövér három évig bárki számára elérhető volt a nagykovacsi.net Fórumán.

2014-ben, Bencsik Mónika, Nagykovácsi polgármestere, és legádázabb virtuális ellenfele, a nagykovacsi.net Civil Közösségi Hírportál egyszerre buktak meg. Különös és abszurd fintora volt ez a sorsnak.  Nem sokkal azután, hogy Bencsik Mónika elveszítettte a választásokat, a nagykovacsi.net is beadta a kulcsot: a főszerkesztő felhagyott a főszerkesztéssel. Lejártak, és nem kerültek megújításra az admin-jogok, és a cikkekben, elemzésekben, oknyomozásokban, leleplezésekben gazdag, jól működő és sikeres hírportál, a hozzácsatolt Fórummal és a felhasználók több ezer hozzászólásával együtt, eltűnt a süllyesztőben. Letörölték, felszámolták, eltűnt, vége.  Csak a facebook oldal maradt meg belőle. Nem ez volt Nagykovácsi internetes történelmében az első ilyen esemény, de ez egy másik poszt témája. A nagykovacsi.net tehát ma már csak egy nagyjából halott facebook oldal, amit már nem is egykori főszerkesztője kezel: ezt a jogot másokra ruházta át. Amikor a portállal együtt a Fórum is eltűnt, értelmetlenné vált, hogy a főépítész előadása nyomán készített fotóim továbbra is láthatóak maradjanak az indafotó oldalamon: lelakatoltam és elérhetetlenné tettem őket a nyilvánosság számára.

Természetesen nem az előadásról készített beszámoló volt az egyetlen, ami így járt. Amikor  a nagykovacsi.net Fóruma semmivé lett, vele együtt eltűnt 1500 hozzászólásom, és az általam nyitott minden közéleti/építészeti/kertészeti topik is...a netről. Mert én mindegyiket, a korábbi, és itt nem részletezett tapasztalatokból tanulva, bölcs előrelátással elmentettem mgamnak. 

Eljutottam oda a bloggal, hogy ismét felszínre hozzam a beszámolót. Csak azóta eltelt három év, a jogalkotás és a jogszabályok módosítása pedig nem állt meg.

Valamikor öt-hét évvel ezelőtt végeztek egy felmérést a külföldi befektetők körében, amelyben arra kérdeztek rá, mi idegesíti őket legjobban Magyarországon, és szerintük mi az ami a leginkább hátráltatja, elriasztja innen a befektetőket: kivétel nélkül mindannyian azt felelték, hogy a teljesen kiszámíthatatlan és folyton változó jogi és adózási környezet. Ez nagyon bevésődött nálam. Ami tegnap még igaz volt, azt lehet, hogy mára már módosították. Ami igaz volt 2011-ben, azon ma már talán röhögnek. Újra tintába mártottam a digitális tollamat. 

A második levelem esetében már egyszerűbb dolgom volt. Türelemmel kivártam azt a hét hónapot, míg megérkezett a válasz. Ilyen ügyekben eleve türelmes vagyok: van/volt millió más dolgom, és hiszek a Bibliában is: mindennek rendelt ideje van.

Ráadásul, a sokszor támadott Péterfalvi Attilának, a NAIH normál ügymenetén túl, akadt más dolga is bőven, mint az, hogy újabb megerősítő köröket fusson egy már letudott állásfoglalás kapcsán, valami nehézkes, körülményeskedő, falusi civil aggódásaira reagálva. Én azonban inkább hasogattam a szőrszálakat, minthogy belefussak valami pofonba, a jogászok számára is gyakran nehezen követhető, állandóan módosuló jogszabályok mentén. Nincs az a kioktatás, amit én ezért ne vállalnék be. Mindig, minden tevékenységben, ami fizikai épséget, lelki harmóniát vagy életminőséget befolyásolhat, ilyen voltam: aggodalmaskodó, aggályoskodó, túlaggódó, mindent túlbiztosító. Hervasztó szokás, még engem is idegesít néha, de inkább ez, mint a baj. Imádott építészmérnök apám vére. És sokszor még ez is kevés: saját káromon tanultam meg, hogy például az informatikában semmit sem lehet eléggé korán túlbiztosítani, de ezt hagyjuk inkább. 

Jóri Andrásnak írt levelem sem volt rövid. A válasz viszont gyorsan érkezett, hosszú volt, részletes, alapos és pontos.

Péterfalvi Attilának írt levelembe sok részletet átemeltem az előzőből, ám valamivel rövidebb volt, viszont cirkalmasabb, aprólékosabb, kimerítőbb, és filozófiai betétekkel tűzdelt(ezeket most kiszedtem). Most ellenben a válasz sokára érkezett meg, szűkszavú volt, velős és ütős. Jó hír: gyakorlatilag a korábbi állásfoglalás viszzaigazolása és helybenhagyása.

2. Levél, Dr. Péterfalvi Attilának

Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila elnök Úr!

Nagykovácsiban élek és egy helyi építéstörténettel, építészettel, településfejlesztéssel és ingatlanhasznosítással foglalkozó internetes, nyilvánosan kezelt, mindenki számára elérhető blog szerkesztő-tulajdonosa (admin) vagyok, a blog.hu szolgáltatását használva.

Öt évvel ezelőtt, 2011-ben, a hivatal összes témába vágó archívumát illetve a kapcsolódó újságcikkek, vélemények, (TASZ, Átlátszó stb) hatósági eljárások alapos és hosszú tanulmányozása után, Jóri András Adatvédelmi Biztos úrtól már kértem ugyanebben a tárgykörben állásfoglalást. ( a levelemet és az adatvédelmi biztos úr válaszát is mellékeltem) Annak idején, az adatvédelmi biztos úr útmutatásainak megfelelően én már létrehoztam egy fotógalériát az interneten, és elérhetővé tettem azt négy éven át, az azóta már megszűnt, egy helyi lakos szerkesztése alatt működő nagykovacsi.net Civil Közösségi Hírportál Fórumáról. A CKH megszűnésével a fotógalériát is lelakatoltam az indafotón, jelenleg nem elérhető. A blog azonban sokkal tágabb lehetőségeket nyújt, és mostanra jutottam oda a témákban, hogy nem halogathatom tovább a megnyitását.

Ez az állásfoglalási kérelem, az azóta eltelt időben esetleg bekövetkezett jogszabályváltozások illetve a korábbi állásfoglalás megerősítése miatt kerül beadásra.

A lényeg röviden, de pontosan: egy dokumentatív képtárat, archívumot, a blogposztok szövegét kisérő illusztrációs fotóanyagot hozok (hoztam) létre, amely megörökíti Nagykovácsi mai, jelenlegi építészeti arculatát, építészeti övezeteit. (Van már ilyen a blogon, látképi illusztrációs anyaggal)

E képtár az alapja annak, hogy láthatóvá váljék a falu minden építéstörténeti, építészeti, közterületi rezdülése, változása, amelyek az évek során utcáit, tereit, zöldterületeit érinti, ,,ilyen volt-ilyen lett" összehasonlító képkapcsolatok létrehozásával, illetve konkrét építészeti példák, közösségi épületek, családi házak bemutatásával.

A képtár segít felhívni a figyelmet a pozitív és a negatív változásokra, vitás esetekben háttéranyagként szolgálhat, beavatkozásra, változtatások elindítására ösztönözhet. Ez számtalan -gyakorlatilag minden- településen megszokott és népszerű kutatási téma: pi. régi fényképek közzététele a honlapon és nosztalgikus kiadványokban egészen a friss, pl. urbánus építészetet bemutató anyagokig.

A faluban hosszú évek óta, gyakorlatilag húsz éves időtartamra visszamenőleg, napi szinten állandó téma a helyi településképben végbement és folyamatos negatív/pozitív építészeti változások boncolása. A képviselő-testületi üléseknek éppen úgy napirendi pontja, mint az interneten kommentelő lakosok között.

Egy klasszikus vita a régmúltból, ha esetleg nem lennék érthető: " .. Györgyi Zoltán a bemutatkozó után vázlatosan ismertette a Tervtanács 2010-es tevékenységét. Munkájuk során 80 tenet véleményeztek, amelyből 32-őt visszaküldtek átdolgozásra. Elmondta, hogy jól látszik a válság az építési kedven kb. 30-40%-kal kevesebb tervet kaptak, mint a korábbi években. Jellemzően - 90%-ban - családi házakat véleményeznek ( minden 120 m2 meghaladó újépítésú, vagy ilyen méretű épület bővítését). Elismerte, hogy az elutasítások nagy száma miatt, mindig nagy vitákat váltanak ki a döntéseik, hiszen az építési hatóság bizonyítékként kezeli a döntéseiket (Bencsik Mónika itt közbeszúrta, hogy ő az 5-10 sablonmodelles megoldást tartotta volna jónak, de végül meggyőzték ennek hátrányairól). Egy tervező a tervének elutasítás esetén végrehajthatja a javaslatokat, avagy választ fogalmazhat meg egyet nem értéséről. Ezt követően a testület kérdéseket tehetett fel a Tanácsnak, amelyekre jelentős részben nem kaptak válasz, mivel Bárdos Iván ("Szent Flórián utcai építészeti skanzen", két házra pedig akvárium és krematórium kifejezéseket használta) majd Bedő István (az említett két Szent Flórián utcai házra a "géppuskaállás" és "trafóház" szavakat használta) ... " internetes beszámoló + hivatalos jegyzőkönyv: 

A viták, diskurzusok, polémiák tehát érintik a falu döntéshozóit, főépítészét, tervtanácsát, lakosait. A téma, amit öt évvel ezelőtt elkezdtem feldolgozni, ma, amikor a kormányzat alapvető, az egész építésztársadalomban heves vitákat kiváltó és végül a településképi törvény megalkotásához vezető döntésig jutott, mindennél aktuálisabb. Az önkormányzat jelen pillanatban is várja a véleményeket a lakosoktól. 

Ahogyan tehát már megtettem, végigfotózom Nagykovácsi összes utcáját, terét, zöldövezeteit, és pozitív inspirációt nyújtó házait, és az elkészült képeket az Index hírportál fotótárhely-szolgáltató alkalmazásába, az Indafotóra+blogra feltöltöm. Legalább 2000 fotóról volt szó 2011-ben, ez a szám mostanra kb 4000-re nőtt. A fotótár megörökíti és bemutatja Nagykovácsi települési övezeteit, illtve konkrét példákra lebontva az egyes házait, ott ahol ennek jelentősége van.

Az utcaképek, utcatörténetek bemutatásakor minden utca, megnevezéssel együtt, külön albumba keriil. (pl. Zsíroshegy, Muflon utca).

Külön kiemelném -és ez Jóri András válaszának is vezérfonala volt- ,hogy mivel jellegében hasonló, természetesen a google Street View-al kapcsolatban íródott összes vitát is tanulmányoztam, függetlenül attól, hogy az általam megalkotni kívánt dokumentációnak, sem céljaiban, sem technikai értelemben, semmi köze sincs az említett projekthez. Az egy 360 fokban mozgatható virtuális séta, az én fotótáram szimpla fényképek sora.

Egy rendkívül fontos, alapvető különbséget is hangsúlyozni szeretnék: azokban az esetekben, ahol a fotótár egy konkrét épületet örökít meg, a google street view-el ellentétben, nálam soha, sehol nem kerül feltüntetésre az utca megnevezése, hacsak eleve nem olyan adatról van szó, amit pl. az önkormányzat is nyilvánosan kezel, teszem azt a falu főutcájának rehabilitációs terveiben.(van ilyen) Az övezetek, utcák bemutatásánál értelemszerűen igen, szerepel utcanév, de a konkrét házaknál nem.

Amit 2011 óta tudok a téma kényes, a személyes adatok védelmét érintő pontjaiban:

  1. Ahogyan eddig, úgy a továbbiakban is eltüntetek a nyilv,foosságra hozott fotókról minden házszámot
  2. Eltüntetem/kitakarom a fotókon látható összes autó rendszámát, egyedi azonosító jelzéseket, beleértve a vállalkozásra utaló matricákat, feliratokat, akár a járműveken, akár a kerítéseken szerepel
  3. Eltüntetem/ki takarom a fotókon felbukkanó emberek arcát. A téma eleve nem érinti a közterületi fotózásnak ezt a részét, ami a magánszemélyek engedély nélküli lefotózását érinti. Én nem csinálok ilyen fotókat, építészeti témák kapcsán. Ami pedig pl. a tömegrendezvények esetére vonatkozik, -ahol, a szabályozás szerint, a nem közszereplőnek minősülő hatósági személyek arcának kitakarását kell csak elvégezni, de a résztvevők arcát már nem szükséges- nem valószínű. hogy az építészet ügye tömegtüntetéseket hozna magával, de ha mégis, akkor a fenti módon fogok eljárni. Remélem, ezt a részét, jól értelmezem a megváltoztatott törvénynek.
  4. Tilos minden olyan adatkzelés, ami magánszemélyek azonosítására alkalmas . ,, .. A projekt nem irányulhat az egyének azonosítására, az egyének azonosítása nem szerepelhet céljai között, a rögzített természetes személyekre vonatkozó információkat el kell távolítani a képanyagból.. .. " A projektnek semmiféle olyan célja nincs, ami erre irányulna, és Jóri András részletes és alapos, a az egyének azonosítását érintő állásfoglalását alapul véve, ennek minden formáját eleve meszire elkerülöm.
  5. A fotók elkészítésénél nem használok drónokat (nincs is) -tudom, hogy ez egy rendkívül bonyolult és szabályozás előtt álló kérdés- amit csak azért említek meg, hogy világos legyen: az általam készített összes fotó, csak annyit és úgy mutat meg egy adott házból, ahogyan azt az utcáról, normál esetben, sétálva látni lehet, (már ezzel is kevesebb, mint a street wiew) Magyarán: nem viszek magammal egy létrát vagy egy darus kocsit, hogy a tetejéről befotózzak a kertbe.
  6. minden olvasónak rendelkezésre áll az elérhetőségem (e-mail) amennyiben mégis elkerülné valami a figyelmemet, és a szabály- vagy törvénysértést jelezni szeretné felém. A blog.hu-ne ez az opció alapból rendelkezésre áll, bárki jelezhet bármit, akár kommentben (név nélkül is) akár privátban.

A probléma tehát adott volt 2011-ben és adott most is: én házakat fotózok. Konkrét, egyedi házakat, amelyekről a településképet/utcaképet/építészeti kérdéseket érintő kommenteket teszek közzé nyilvánosan, mindenki számára elérhető módon, az adott ház/övezet/ utca fotójának kíséretében. Elkövetek-e ezzel törvénysértést?

Pontosan erről van szó, hogy egy másik példát is mondjak, én ugyanezt teszem( tettem): konkrét, egyedi házak és utcák lefotózva. Változott a szabályozás?

Amennyiben betartom a 2011-es állásfoglalásban illetve -remélhetőleg- az Ön megerősítő állásfoglalásában foglalt előírásokat, tehát a szabályozásban nem történt e tekintetben változás, akkor létrehozom, megnyitom ezt a fotótárat....

Köszönöm a segítségét és az útmutatását.

Az állásfoglalást -pozitív válasz esetén- a blogra is felteszem, az önök honlapjára mutató linkkel együtt, elkerülendő az ilyenkor szokásos, kis hazánkban népszerű "mindenki jelentsen fel mindenkit" játékot. Így tettem 2011-ben is, a Fórumon. Igyekeztem rövidíteni a levélen, de ha valami nem lenne érthető, a Jóri Andrásnak írt levélben még részletesebben igyekeztem kifejteni a kérdéseimet.

...

Jó Egészséget, Jó Munkát

Köszönettel

Kósa-S. Péter

2016. Május 10.

 

3. Dr. Péterfalvi Attila válasza

Tisztelt Uram!

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) érkezett konzultációs megkeresésében Nagykovácsi község építészeti képtárával kapcsolatban kérte a Hatóság állásfoglalását.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: lnfotv.) 38. § (3) bekezdése1 határozza meg a Hatóság feladatait, melynek alapján megállapítható, hogy a konzultációs megkeresések megválaszolása túlmutat a Hatóság feladat-és hatáskörén. A konzultációs beadványok megválaszolására a Hatóságnak nincs törvényi kötelezettsége. A Hatóság konzultációs kérdésekben abban az esetben tud segítséget nyújtani, ha az lnfotv. szerinti, bejelentésre induló panaszügyeinek kivizsgálását ez nem hátráltatja, és ilyen esetben is főként olyan adatkezelőknek, akik egyéb jogi segítséget nem, vagy csak nehezen tudnak igénybe venni. A konzultációs beadványok megválaszolása csak a vizsgálati eljárások határidő-és erőforrás-igénybevételének figyelembe vételével ütemezhetőek. Mindezeknek megfelelően -a késedelmes válaszért szíves elnézését kérve -beadványára az alábbi választ adom.

Az adatvédelmi biztosnak az ügyben kiadott részletes állásfoglalása jelenleg is alkalmazható, az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások a felvetett kérdések lényegét nem érintették.

Amíg a program keretében nem kerül sor személyes adatok kezelésére, addig az lnfotv. szabályai nem alkalmazandóak. Ugyanakkor fontosnak tartom azt, hogy mivel elméletileg az azonosítás (vagy szándéka) folytán mégis megvalósulhat adatkezelés, így az érinettek jogairól való tájékoztatás, a jogérvényesítési lehetőségek módja és az adatkezelő elérhetősége könnyen elérhetően, a honlapon való „keresgélés" nélkül megtalálható legyen. Javaslom, hogy a project honlap nyitó oldalán, azonnal felismerhetően legyen elérhető az erre vonatkozó tájékoztatás, vagy a tájékoztatásra mutató link.

A Hatóság -eljárási kereteket nélkülöző, konzultációs válaszként kiadott -jelen tájékoztatása sem jogszabálynak, sem egyéb jogi eszköznek nem tekinthető, az normatív jelleggel, jogi erővel, illetve kötelező tartalommal nem rendelkezik. A Hatóság jelen ügyben rendelkezésre bocsátott információk alapján kialakított jogértelmezése más hatóságot, a bíróságot és az adatkezelőt nem köti, annak csak iránymutató jellege van. Az állásfoglalás, tájékoztatás kiadása tehát nem mentesíti annak címzettjét illetve az adatkezelőt saját jogi álláspontja kialakításának szükségessége, illetve az adatkezelésért fennálló felelősség alól.

Budapest, 2016. december .16

Üdvözlettel

Dr. Péterfalvi Attila

Elnök, c. egyetemi tanár

1 Infotv. 38. § (2) A Hatóság feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.

(3)A Hatóság a (2) bekezdés szerinti feladatkörében az e törvényben meghatározottak szerint

  1. a) bejelentés alapján vizsgálatot folytat;
  2. b) hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást folytathat
  3. d) a közérdekű adatokkal és a közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos jogsértéssel összefüggésben bírósághoz fordulhat;
  4. e) a más által indított perbe beavatkozhat.

A bejegyzés trackback címe:

https://zordidok.blog.hu/api/trackback/id/tr6412309445

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása