Nagykovácsi blog. Határtalanul, de a határokon belül maradva. Kibeszélő.

Zord idők

A Csillagfürt-park

A játék tere 4.- Pihenőpark és játszótér a Zsíroshegyalján

2019. október 08. - zord íjász

Mottó 1.: "Mégis, mire várnak?! Csak állnak ott és meresztik a farkukat!" (Éjszakai rohanás, minden idők legzseniálisabb és legszókimondóbb magyar szinkronjával elkészített amerikai vígjáték, ki ne hagyd, megunhatatlan, az összes szereplő (a szinkronszínészek is) brillíroznak benne)

Mottó 2.: "...20 éve koptatom ennek a falunak az utcáit, bejártam minden zugát. Sokkal ritkábban ugyan, de a mai napig elfog az az érzés, hogy a Zsíroshegyalján megállt az idő. A falunak ennek a településrészén mintha minden lassabban történne. Az önkormányzat -a mindenkori lehetőségeihez mérten- a Zsíroshegyaljára is pumpálta a pénzt az infrastruktúra kiépítésére, a jobb utakért, az élhetőbb lakókörnyezetért, és az utóbbi 10 évben ez a változás nagyon látványos. Elvileg tehát nincs semmi hiba a képben. Mégis van valami elfeledettség itt a levegőben, mintha az elmúlt ciklusok önkormányzatai állandóan botladozva mozogtak volna itt...és bizonyos területeken, egyes problémák orvoslásában talán lassabban reagálnának ma is ezen a vidéken...A lakott területek között (ez nagyon fontos kitétel) nagyon sokáig a Zsíroshegyalja volt a Nagykovácsi önkormányzat rossz szelleme: a hely, ahol nem haladt semmi, vagy nagyon lassan haladt minden, vagy nehézkesen és rosszul alakult, aminek gördülékenyen és jól kellett volna..."(Nagyon zsír)

A Víg End korszak 2001/2002-ben néhány tollvonással véget ért: a nagyszabású belterületbe vonások elindították Nagykovácsi építéstörténetének új korszakát. A régi világ lassú lecsengésének mai napig tartó folyamatában, miközben az egyre nagyobb számban beköltöző/betelepülő polgárok átalakították Sufnia, -tehát az egykori zártkertek- fizikai/szellemi/szociológiai karakterét, akadt egy dolog a Zsíroshegyalján is, ami pontosan ugyanolyan elemi erejű igénnyel jelentkezett az itt lakók körében, mint bárhol máshol a falu lakott területein.

Egy helyi játszótér létrehozásának vágya.

Elmúlt már az a világ, amikor maga a falu volt játszótér.

Az önkormányzat 2004-ben 3 db játszóteret épített, amelyek közül kettőt érdemes megemlíteni: egyet a távoli és elszeparált Sebestyén-dombon, egyet pedig az Arany János utca-Bánya utca-Temető utca által határolt területen. Ez utóbbi lett az Apraja-Nagyja játszótér.

A probléma pontosan ugyanaz volt a Zsíroshegyalján, mint az Ófaluban: a Nádas-kertben található központi (és a nagy-faluban lényegében az egyetlen) Apraja-Nagyja játszótér túl messze volt. "...egy kisgyerekkel -pláne többel- eltalicskázni az Ófalu hátsó traktusából a legközelebbi Apraja-Nagyja játszótérre, talán egészséges sétának számít, de valószínűleg nem kifejezetten szórakoztató, és elég kimerítően időigényes is, oda-vissza." Ez hívta életre  a Kétfarkú Kutyák 9 misijével megdobott Ebadta játszóteret.

És ugyanez igaz a Zsíroshegyaljára is. A Zsíros-hegyről lekolbászolni a gyerekekkel a valóban játszótérnek nevezhető Apraja-Nagyja játszótérig, nem igazán tűnt mindenki számára annyira csábítónak, hogy ezt naponta akárcsak egyszer is megtegye oda-vissza, a hegyen. Máris megvolt a Csillagfürt-park megteremtésének indoka.

Hiába áll itt majdnem minden házban két autó, azért az elég vaskos poén, ha a gyerekprogram egyben mindig autósprogram is. 

Játszótér kell: de olyan, ami jó minőségű, vonzó a gyerekeknek, jó helyen van...és elég közel van, gyalog is.

Igazán komolyan vehető, valóban profi módon kialakított játszótér nem volt a Zsíroshegyalján. És amilyen nyögve-nyelve, kínos lassúsággal haladt minden ezen a nagy kiterjedésű területen, nagyon úgy nézett ki, hogy kb. 387 évig nem is lesz...hacsak a lakók nem hoznak össze egyet maguknak.

Nagyon sok történet kezdődik így Nagykovácsiban: eljön a pillanat, amikor egy mezei adófizetőnek egyszerre lesz tele a töke, a hócipője, a búrája, és kezébe veszi a polcon porosodó ügyeket.

A Csillagfürt-park esetében is pontosan így történt. 

1. A történetcsillagfurt-park_terkepen.jpg

A Csillagfürt-park helyszíne, a Gerecse utca-Völgy utca-Erdősétány utca által közrefogott területen. Játszótér, pihenőpark, focipálya: három az egyben.

Közel napra pontosan 14 évvel ezelőtt, 2005. október 17.-én,  a Nagykovácsi Önkormányzat képviselő-testülete határozatot hozott arról, hogy 2160 helyrajzi számú területen lehetőséget biztosít egy park-játszótér kombináció megteremtéséhez, a kérelmező civilek javára. Ezen a napon kezdődött a Csillagfürt-park története.

csillagfurt_2005_nov_bongeszo.jpg

Böngésző, 2005. November. A testületi döntésekről szóló tájékoztató 14. pontja, 14 évvel ezelőtt.

Ez a rövid hír több szempontból is kuriózum, mert jól mutatja az elmúlt években bekövetkezett változásokat is: a játszóterek jogszabályoknak megfelelő, évenkénti kötelező felülvizsgálata már akkoriban is alapvetés volt, de ma már nem lehetne ennyire egyszerűen nekiereszteni a civileket egy önkormányzati területnek. Minden ilyen jellegű tevékenység sokkal szigorúbb elbírálás és folyamatos kontroll alá esik, nem beszélve a telepíthető játékok/játszóeszközök köréről és a TÜV minősítések elvégzéséről. A Virágos-park esetében például a Virágos Park Egyesület (VIP) csak úgy kapta meg használatba az adott területet, hogy a kikötések között szerepelt a játszótér létesítésének illetve a klasszikus játszótéri eszközök telepítésének tilalma. Az egyesület eleve nem is akart játszóteret a parkban, és a  VIP által frissen beszerzett kültéri pingpong asztal kívül esik ezen a körön, de nem véletlen, hogy az önkormányzat már óvatos duhaj, ha a civilek bármiféle közterület hasznosítással kapcsolatos megkereséseiről van szó. Játszótér: sok pénz, nagy felelősség. Az Ebadta-játszóteret is villámgyorsan átpasszolták az alapítók a falunak. Az önkormányzat már 2006-ban is 5 millió Ft-ot költött a folyamatos amortizációval és szándékos rongálásokkal terhelt játszóterek felújítására, és Bencsik Mónika nyíltan kérte a szülők/polgárok segítségét a költségek egy részének, vagy legalább a munkák egy részének az átvállalására az akkori közmeghallgatásokon. 

A Csillagfürt-park alapítói tehát egy viszonylag könnyített engedélyezési-környezetben kezdhették el a munkát, de ettől még egyáltalán nem volt kisebb a felelősségük.

Ez lett a falu harmadik valódi játszótere, a sebestyéndombi és az Apraja-Nagyja játszótér mellé felzárkózva. A környék lakói még laza, baráti civil társaságként adták be a kérelmüket az önkormányzat felé, de aztán hamar szintet léptek, és a Zsíroshegyi Kilátások Egyesület megalapításával álltak neki a feladat teljesítésének. Már az első lépéstől kezdve nagyon tudatosan építették fel ennek a projektnek a fizikai, anyagi, szellemi, kulturális, önkormányzati tőkéjét és hátterét, valamint a becsatornázását a köztudatba.

"A Zsíroshegyi Kilátások Egyesület 2006 novemberében alakult azzal a céllal, hogy Nagykovácsiban a Zsíroshegyen a helyi közösségi értékekért, közterületekért és a közjóért önzetlenül tenni tudókat gyűjtse egybe, meghatározott célok érdekében. Így a közösen elhatározott akciókban és munkaformákban való részvétellel a tagok, illetve a tagokon keresztül bevonásra kerülő lakosok hozzájáruljanak, a Zsíroshegy településrész szépüléséhez, lendületesebb fejlődéséhez, az ott élők életminőségének javításához."

"...Ez az áldatlan állapot már egyre több kismamának és kispapának okozott gondot, így 2006 kora tavaszára megformálódott az a közösségi igény, hogy a falu ezen a részén is létesítsenek egy kis játszóteret, parkot, ahol nemcsak a gyermekek és szüleik, de az itt lakó többi felnőtt is kikapcsolódhat és ismerkedhet kulturált körülmények között a természetben. A Völgy utcai senkiföldje, ez a gazos, szemetes, elhanyagolt terület ideálisnak mutatkozott a maga szélcsendes fekvésével, a rekkenő nyári hőségben is mindig hűs árnyékot biztosító, hangulatos tölgyfa ligetével. Ez a játszótér, sportpálya és park nem jött volna létre a Zsíroshegyi Egyesületi tagok, az itt lakó családok, a helyi vállalkozók és nem utolsó sorban a Nagykovácsi Önkormányzat összefogása, munkája és anyagi hozzájárulása nélkül. Több mint 60 család járult hozzá kisebb-nagyobb összegekkel a fejlesztésekhez, ezen kívül az Egyesület pályázatokon nyert összegekből és az Önkormányzattól kapott támogatásokból tartja fenn és fejleszti a parkot..." (részlet az egyesület honlapjáról)

A Zsíroshegyalja: hatalmas településrész. Szabdalt, széles, hegyes-völgyes-vízmosásokkal tarkított, máshol laposan elterülő. Közlekedési problémákkal és felszíni vízelvezetési anomáliákkal teli utcák által behálózott táj. Természetesen egyetlen darab játszótér nem oldhatta meg az összes gondját a játszótéri hiányosságok frontján sem, de a környezetében élőkét biztosan, és amennyiben hajlandóak voltak némi erőfeszítésre, a messzebb lévő utcák egy részéről is lecsalogatta a gyalogosan közlekedőket.  A Zsíroshegyalján még 3 okosan elhelyezett játszótér kéne ahhoz, hogy a teljes településrészt lefedje, és akkor mindegyiknek a vonzáskörzetéből valószínűleg gyalogosan érkeznének a látogatók.

Ahogy finoman jeleztem, a Zsíroshegyalján valójában már volt egy kisebb játszótér, egy fás ligetben: a Gémeskút és a Kőrös utca/Kőrös köz találkozásánál. Ennek a játszótérnek a játékait egy 2007-ben (47/2007 Március 20.) kelt határozattal áttelepítették a frissen létrehozott Csillagfürt park területére. Ezek lettek a Csillagfürt-park játszótér első játékai.


Hirdetés a Böngészőben

A játszótérnek kiszemelt hely, kitűnő választás volt. És valóban igaz, hogy eleve nem kellett megküzdeni azzal a problémával, ami az Apraja-Nagyja és az Ebadta játszótér esetében is szenzitív problémaként jelentkezett, és még hosszú ideig fenn is fog maradni: a természetes árnyékolással a nyári hőség idején. A Csillagfürt kifejezetten jó hangulatú terület. A terebélyes fák alkotta zöld környezetre az alapítók is rásegítettek a sövények ültetésével.

A Csillagfürtnek ráadásul a megözelíthetősége is jó, ha valakinek a seggéhez van tapadva az autó: csak egy percnyire fut a Zsíroshegy legfontosabb fő közlekedési útvonala, a Zsíroshegyi út is...viszont onnan a zaj nemigen jut le a völgybe. A Gerecse és a Völgy utca pedig jelenleg is kis forgalmú utcák, tehát parkolásra kitűnőek, és a vadonatújan leaszfaltozott Erdősétány utca is széles sávban kiöblösödik itt. De az is tény: az Erdősétány utca egy kiemelt jelentőségű gyűjtőút, és nyilván számítani lehet rá, hogy ezek után megnövekszik rajta a forgalom.

Aszfaltos idők. Az Erdősétány utca és a Gerecse utca torkolata. Jobbra, középen a park főbejárata. A másik bejárat a túloldalon, a focipályánál van.

Az idő múlásával az 1000 m² területhez az önkormányzat hozzácsapott előbb egy 500, majd egy 600m²-es placcot is, foci-és röplabda pálya létrehozására: 2012-re a felnőttek is kaptak teret a játékhoz.

A focipálya. 2016. December 28. Mindenütt vastag hótakaró, ahogy a régmúlt időkben. Mindig akadtak időnként, nagyon rövid ideig tartó, meghökkentően enyhe téli időszakok/napok/hetek, amióta számon tartják az ilyesmit, de azért arról a kifejezésről, hogy klímaválság, hallottál már? A focistáknak jelen esetben talán haszon, de az egész élővilágnak katasztrófa, amit itt látsz...illetve nem látsz.

Ugyanabból a nézőpontból, nyolc nappal ezelőtt. Az árnyas fák alatt, a kapu mögötti területen a gyerekjátszótér.

"...A Zsíroshegyi Kilátások Egyesülettel (.... - a továbbiakban: Egyesület) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a Képviselő-testület 46/2007. (III. 20.) számú határozatában megfogalmazott hozzájárulása alapján, együttműködési megállapodást kötött 2008. március 31. napján. A megállapodás értelmében Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában álló 2160 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanból 1000 m2 alapterületű ingatlanrész tekintetében engedélyezte az Egyesület részére játszótér és park kialakítását oly módon, hogy a játszótér és park kialakítását és üzemeltetését az Egyesület vállalja. Az Együttműködési Megállapodás 2010. május 5. napján módosításra került és a módosítás értelmében az Egyesület használatába és üzemeltetésébe adott önkormányzati tulajdonú terület 500 m2-rel nőtt.

"... az Egyesület 2011. szeptember 5. napján kelt levelében kérte, hogy az egyre népszerűbb – már nem csak közvetlenül a zsíroshegyi családok által látogatott – játszótér bővítéséhez az Önkormányzat biztosítson további területet. Cél a területen lévő domb megszüntetésével, kispályás labdarúgó játéktér kialakítása, illetve strandröplabda pálya létesítése. Ennek megvalósítása érdekében a Képviselő- testület a 131/2011.(X. 29.) Kt. határozatában további 600 m2 nagyságú területet adott az Egyesület használatába."

A játszótér azonban messze túlteljesített azon a vágyon, hogy legyen egy hely, ahol a gyerekek jól érzik magukat a közös csapatás során. Történetének kövér 10 éve alatt -amíg az alapítók le nem mondtak a fenntartásáról és át nem adták azt 2018-ban az önkormányzatnak- a Csillagfürt egy apró fesztiváleseménnyé nőtte ki magát, bár kétségtelen, hogy legintenzívebb korszakát a Bencsik-érában élte meg. Nincs egyetlen játszótér sem, ami akárcsak megközelítőleg ennyire kiteljesedett volna a közösségszervező, közösségépítő szerepében. Az alapítók egy sor programot dobtak össze az évek során. Már a terület birtokbavétele és rendbetétele is felért egy népünnepéllyel, aztán ez így is maradt egészen 2014-ig: a Gyereknap és a Zsíroshegyi Mikulásnap szinte minden évben elmaradhatatlan kellékei voltak a repertoárnak, ahogy a park fejlesztésének érdekében megtartott bolhapiac vagy a  jótékonysági bálok is. (Petneházy Club Hotel, Trendl), de a tavaszi, őszi rendrakások/ültetések/virágosítások és a szervezett baráti összejövetelek is a részei lettek ennek...ahogy a politikai fórumok helyszíneként is jól vizsgázik.  A plakátok szerint a tombolanyeremények is egy lépcsővel magasabb értékben helyezkedtek el, mint az ilyenkor szokásos esetekben,  de már 2007-ben fődíjként pl. egy DVD lejátszót, 2011-ben pedig a Budapest Academy Golf Club egész napos rendezvényére szóló családi belépőt sorsoltak ki a résztvevők között...és résztvevőből soha nem volt hiány. A falu minden részéből érkeztek ezekre az eseményekre látogatók.

Arcfestés, táncház, élő népzene, felnőtt és gyerekzenekarok koncertjei, ügyességi versenyek, tombola, nyereményjátékok, zsákbamacska, bábjátékok, játékos vetélkedők, szalonnasütések, tűzoltó bemutató, pónilovaglás, utcabál, mentőkutya bemutató, táncosok, celebek, ugrálóvárak, gyermekbalett, éjszaki séta mécsesekkel és fáklyákkal, süteményhegyek, forró tea, forralt bor,... haverok, buli, fanta, nyüzsgés és pezsgés: amit az adott költségvetésből és a rengeteg önkéntes munkából/felajánlásból ki lehetett hozni, az kihozták. Az egyesület honlapján fotók és videók között böngészhetsz. A park évről-évre gazdagodott a játékok és a kiszolgáló létesítmények terén. Népszerűsége töretlen ma is.

Nem maradt el a jól megérdemelt -és ciklusokon átívelő munkával elért- hivatalos elismerés sem: 2016-ban az önkormányzat az egyesület elnökét/alapítóját Nagykovácsiért emlékéremmel jutalmazta. (Tájoló, 15.oldal) 

2. Felszereltség

Nagyon korrektül felszerelt játszótér: 2009-ben lett hintája, 2012-ben egy madárfészek hintája is (450.000 Ft volt anno a telepítéssel együtt, ez a hír még a nagykovacsi.net Civil Közösségi hírportált is megjárta), 2013-ban építettek egy nagy szaletlit is a parkba. Két kisebb rugós-hinta, 1 kosárlabdázó torony, padok, szemetesek, ivókút, 1 db kerti csap, egy nagy homokozó és egy homokos ütéscsillapítóra állított komoly játszóvár teszi teljessé a képet. A behordott műanyag játékok többsége (lapátok, vödrök, nyuszimotorok és egyéb gyötörnivalók) télen-nyáron kint hevernek a játszótéren, de itt azért már láttam kihelyzett feliratot, amelyen egy eltűnt játék után érdeklődött a szülő: e vonatkozásban a Csillagfürt-park használóinak körében már nyilván sérülhetett a bizalom, ...de nem jellemző eseményről van szó. A játszótérhez használati rend is dukál: cigizni és kutyát bevinni tilos. Macskát már láttam szarni a homokozóban, a patkányokat meg végképp nem érdekli a házirend, azok bejutnak, ha jönnek. A kivédhetetlen károkat leszámítva azonban nagyon tiszta, takaros, rendben tartott és szép játszótér.

3. Pénz

Pénz? Pénz az kellett. Sok. Ahogy már idéztem, három forrásból adták össze: a civilek adományaiból, az önkormányzati támogatásból, a  jótékonysági rendezvények bevételéből. Ehhez jött hozzá az önkéntesek (cégek és magánemberek) munkája, mert minden ilyen sikeres projektés ellengedhetetlen feltétele, hogy előbb vagy utóbb, de valakinek meg kell fogni a lapátot, csákányt, ásót, kapát és dolgoznia is kell vele...általában ez a legérzékenyebb és a legtöbb konfliktus magját hordozó része a közösségi felbuzdulásoknak, minden hasonló jellegű projekt  működtetésénél. A kampányszerű akciók nagyon mennek, de amikor a rendszeresen végzett fenntartásról van szó, már lelohad a lelkesedés. Az alapítók és a tagok a Csillagfürtben rendületlenül fűrészeltek, festettek, ástak, gazoltak: az elbeszélések és a képek tanúsága szerint senkinek sem esett le ettől a gyémánt vagy a pecsétgyűrű az ujjáról, ezúttal szó szerint. Emellett persze óriási mennyiségű földet kellett megmozgatni a tereprendezéskor, amelyhez olykor gépek is kellettek: jöttek a gréderek, bobcatek, teherautók...és ez pénzbe kerül.

Mai áron, a három részletben átadott földterület 50 millió Forintot ér. Rendkívül nagylelkű és jövőbe tekintő adomány volt ez, és az önkormányzat ennek megfelelően, ezek után sem engedte el a kezét a civil egyesületnek: ha egyszer beleállt ebbe a partiba, akkor már rajta tartotta a lábát a gázpedálon. Helyesen cselekedett, hogy így tett. A Bencsik-éra alatt jól bejáratott és  biztos anyagi forrás táplálta a játszótér fenntartását, fejlesztését és működtetését: az önkormányzat a civil egyesületeket/szervezeteket támogató költségkeretéből viszonylag megbízható rendszerességgel biztosított némi pénzmagot az egyesületnek. A 2010 és 2014 közötti években például 3 tételben, összesen 1.150.000 Ft-ot. (Böngésző 2014. október)civil_tamogatasok_2010-2014.jpg

A jótékonysági bálokból is szép pénz folyt be. Ezekből kettő eleve fedezte az az évi elmaradt támogatást, a harmadik pedig növelte azt. Ilyen bálból hármat tartottak: 2010, 2011, 2012-ben. (a linkek az adott képgalériákra visznek)csillagfurt_bongeszo_adomanygyujto.jpg

A Böngészőben elhelyezett hirdetés megszövegezése ugyan nem sikerült valami fergetegesen, de tudjuk, hogy a nyelvtannácik mind seggfejek, és több is veszett Mohácsnál némi betűcserénél, vesszőhibánál és stilisztikai bukkanónál, viszont az est bevétele elég fergeteges volt, valóban.

Ahogy az is igaz, hogy ez az összeg Nagykovácsiban, ebben a gazdag faluban, nem számított kivételesnek, noha az adakozási kedvet mindig is jellemezte némi kettősség: míg az egyik oldalon pl. arról szólt a panasz, hogy egyes szülők sajnálják megvenni az erősen támogatott/csökkkentett árú jegyet a saját gyermekük megtekintésére egy helyi táncelőadáson, és inkább beslisszolnak a terembe, ezzel káoszt okozva, addig az óvodai, iskolai jótékonysági bálokon rendszeresen sok pénzt adományoztak a résztvevők a különböző összegben megvásárolható támogatói jegyek, és egyéb plusz hozzájárulások formájában. A hagyományosan megrendezett óvodai bál pl. 2007.ben ∼800.000 Ft-ot hozott a konyhára, 2009-ben pedig 780.000 Ft-ot. Volt tehát ok bizakodásra, hogy a Csillagfürt támogatására is akadnak majd jelentkezők. És lőn.

De 2014 után, az új szelek beköszöntével sem kellett nélkülöznie a játszótérnek: ezt Nagykovácsiban javarészben a politikai életösztön diktálja a döntéshozóknak. Aki politikusként ebben a gyerekektől hemzsegő faluban kihúzza a gyufát az anyukák hadseregénél, azt utolérik a zord idők. Kiszelné Mohos Katalin azonban ezen túlmenően is, mondhatnám zsigerből jól kezelte ezt a kérdést. Ezek az óvónénik politikusként sem tudnak kibújni a bőrükből, ha a gyerekek öröméről van szó. A testület pedig követte.

 • 2015-ben 220.000,
 • 2016-ban 230.000+140.000,
 • 2017-ben 320.000 Ft áll a megszavazott igény listán, de állítólag végül nem kérték,
 • 2018-ban 180.462  Ft (rugós játék és egy csúszda) pörgött be a Csillagfürt-park kasszájába.

Ez az elszámolás (2016-ból) enged némi bepillantást a játszótér fenntartásának költségeire:

 • 25 m³ homok az ütéscsillapításhoz: 160.000 Ft
 • Homok szállítása: 40.000 Ft
 • A homok mozgatása a hinták alá, Bobcattel: 50.000 Ft
 • 30 Liter festék a mászóka és a szaletli festéséhez: 35.000
 • Homokozó kicserélése, mászóka javítása: 115.000 Ft
 • 2 db hinta kicserélése: 43.000 Ft
 • Termőföld a rugós játék köré, feltöltéshez: 25.000 Ft
 • Összes költség: 468.000 Ft
 • Ebből az önkormányzattól igényelt összeg: 421.000 Ft
 • Egyesületi önrész: 47.000 Ft

A pénz nagy úr, de lelkesedés és akarat nélkül nem ért volna semmit.

Az alapítók 10 évet raktak bele ebbe a parkba.  

Nem vitás: a Csillagfürt-park a nagykovácsi építéstörténet példaértékű civil és önkormányzati összefogásának attrakciója volt a 2000-es évek közepétől kezdve, így mindenkit, aki részt vett benne, létrehozta, gondozta, ápolta, illetve  működteti, fenntartja, karbantartja a mai napig, elismerés illet meg ezért a pazar kis játszótérért. 

Ahogy mondtam: ez a park a játszótér-diplomácia egyik tökéletes példája és sikertörténete.

A blogposzt összes fotója -és még több- megtekinthető egyenként itt, vagy diavetítésként ide kattintva.

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://zordidok.blog.hu/api/trackback/id/tr8414233919

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2019.10.10. 13:49:59

Klára Világos, facebook: "Köszönjük ezt az ismertető, és egyben elismerő cikket!"

Szívesen, örömmel. Azt nem tudom rákattintott-e a linkre a posztban, (tudja, azok a kékek :-)) ) de van ennek egy előzménye is, és ott is többször szó van a Parkról. Ha esetleg nem:

zordidok.blog.hu/2019/10/02/a_jatszoter-diplomacia

Szép napot.
süti beállítások módosítása